Historia: 3 września 1980. Porozumienia Jastrzębskie

Porozumienia Jastrzębskie, zawarte 3 września 1980 r. były trzecim po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym przez władze PRL i strajkujących robotników.

Komisję Rządowa reprezentował wicepremier Aleksander Kopeć, a Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego jego przewodniczący – Jarosław Sienkiewicz.

Do 21 postulatów wysuniętych przez załogi strajkujących załóg na Wybrzeżu MKS w kopalni „Manifest Lipcowy” (obecnie Borynia – Zofiówka – Jastrzębie) dołączył m. in.:

  • podnoszenie wysokości zarobków w ścisłej relacji ze wzrostem kosztów utrzymania
  • wprowadzenie pułapu minimalnej i maksymalnej płacy
  • zniesienie czterobrygadowego systemu pracy w kopalniach oraz
  • powołanie Komisji Mieszanej składającej się z przedstawicieli rządu i MKS mającej za zadanie nadzorować realizacje podpisanego porozumienia.

Pierwsze strajki na Śląsku wybuchły na początku sierpnia 1980 r. – w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Erg w Bieruniu i tarnogórskim Fazosie, lecz szybko zostały wygaszone. W nocy z 27 na 28 sierpnia rozpoczął się strajk w kopalni „Manifest Lipcowy”. 29 sierpnia rozpoczęły się rozmowy między komisją rządową a MKS, gdy na Śląsku strajkowało ponad 50 zakładów pracy. Porozumienie zawierające 29 postulatów zostało podpisane nad ranem 3 września.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę