Historia. 29 kwietnia 1978. 38 lat WZZ Wybrzeża

29 kwietnia 1978 roku powstał Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

Niezależna od władz  PRL organizacja pokazywała, iż system realnego socjalizmu jest w rzeczywistości antypracowniczy. Komitet Założycielski tworzyli: Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. Niedługo po jego powstaniu na miejsce Sokołowskiego wszedł Edwin Myszk (jak się później okazało współpracownik SB od lutego 1970 roku, pod ps. Leszek).  W skład komitetu weszli też Andrzej Bulc i Jan Karandziej. Pierwsze WZZ założył na Śląsku Kazimierz Świtoń. W 1979 roku WZZ powstały na Pomorzu Zachodnim.

Od 1 sierpnia 1978 roku był wydawany biuletyn „Robotnik Wybrzeża”.

Stałym tematem biuletynu były prawa pracownicze i związkowe, publikowano treść konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące wolności związkowej i ochrony praw pracowniczych, którą władze PRL ratyfikowały a nie respektowały. Były tam informacje o represjach wymierzonych w działaczy opozycyjnych. Aktywnymi działaczami lub współpracownikami byli m.in.: Andrzej Kołodziej, Bogdan Borusewicz, ś.p. Alina Pienkowska, ś.p. Anna Walentynowicz, Joanna Duda-Gwiazda, Lech Kaczyński, Bogdan Lis, Lech Wałęsa, Tadeusz Szczepański.

WZZ Wybrzeża były organizacją robotniczą, inaczej niż KSS KOR, który był zdominowany przez lewicowych intelektualistów, kontestujących system PRL.

Wielu działaczy WZZ w sierpniu 1980 roku było wśród organizatorów strajku w Stoczni Gdańskiej oraz uczestniczyło w tworzeniu NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę