Historia: 29 grudnia 1989. Koniec PRL

29 grudnia 1989 roku tzw. Sejm kontraktowy znowelizował Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nowela grudniowa zmieniła treść pierwszego rozdziału konstytucji. Została zmieniona nazwa państwa z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską.

Usunięto po ponad pół roku po częściowo wolnych wyborach z 4 czerwca 1989 r. artykuły dopisane w 1976 roku (wówczas w Sejmie PRL jedynym posłem, który wstrzymał się od głosu był Stanisław Stomma ze „Znaku”, reszta głosowała „za”) o socjalistycznym charakterze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, PZPR jako „przewodniej sile politycznej społeczeństwa” oraz o „nierozerwalnej przyjaźni polsko-radzieckiej”.

Pojawiły się w to miejsce zasady ustrojowe: pluralizm polityczny, ochrona własności, swoboda działalności gospodarczej, zasada demokratycznego państwa prawa. Pod koniec 1989 r. Sejm przywrócił koronę orłowi białemu w godle.

Konstytucja PRL została uchwalona przez Sejm 22 lipca 1952 r. Opracowana została na wzór konstytucji ZSRS z 1936 roku, na której poprawki naniósł dyktator Józef Stalin. Wersję polskojęzyczną podpisał Bolesław Bierut, sowiecki agent, który chciał zbudować komunizm w Polsce, stosując gwałtowną i brutalną sowietyzację Polski, w latach 1947-52 określany jako prezydent RP.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę