Historia. 28 stycznia 1990. Wojna o akta

Pod koniec stycznia 1990 r. w Warszawie odbył się ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Agonii komunistycznej partii towarzyszyła manifestacja najmłodszego pokolenia ruchu antykomunistycznego w PRL – Federacji Młodzieży Walczącej. Działacze FMW po powrocie ze stolicy 28 stycznia 1990 r. spontanicznie udali się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Wdarli się do środka i opanowali budynek, ujawniając proceder nielegalnego niszczenia dokumentacji PZPR. Przyłapali komunistycznych partyjniaków dosłownie na gorącym uczynku – w kotłowni budynku odkryto hałdy resztek spalonych akt i niszczarki dokumentów.

Akcja niepokornej młodzieży podważała ideę Okrągłego Stołu i „grubej kreski”, wywołała zatem reakcję rządu Tadeusza Mazowieckiego. Po interwencji wciąż istniejącej Milicji Obywatelskiej okupujący budynek KW PZPR działacze FMW zostali spacyfikowani, ale wrócili następnego dnia. Podpisano porozumienie, które zagwarantowało przekazanie akt zlikwidowanej partii do Archiwów Państwowych. 7 lutego pracownicy Archiwum Państwowego w Gdańsku, wśród nich śp. Stanisław Flis, późniejszy kierownik Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „S”, rozpoczęli przejmowanie dokumentacji PZPR. Tak zakończyła się gdańska „wojna o akta”.

Więcej…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę