Historia: 28 stycznia 1990. Gdańska bitwa o akta KW PZPR

Pod koniec stycznia 1990 r. w Warszawie, w stalinowskim Pałacu Kultury i Nauki zebrał się ostatni zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kończyła się era organizacji, która dyktowała bieg spraw w Polsce, zdominowanej przez rządy towarzyszy. mających wsparcie w Moskwie. Towarzysze jednak pozostali. 

Zaczynała się nowa era – era transformacji, w której znalazło się (i znajduje nadal), miejsce dla towarzyszy z PZPR. Jawią się jako ci, którzy jakoby próbowali „rozsadzić PZPR” od środka. Kto chce, niechaj im wierzy.

Agonii partii towarzyszyły manifestacje najmłodszego, radykalnego, pokolenia, głównie Federacji Młodzieży Walczącej, niegodzącego się na paktowanie z „czerwonym”. Tak działo się w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie. Podobnie działo się też wówczas w Berlinie, gdy wokół bloków Berlin Moabit szturmowali siedzibę i archiwum Stasi, prowadzeni „jak po sznurku” tak, aby tylko ominąć wartościowe zbiory.

Na Pomorzu młodzi, bezkompromisowi ludzie z FMW 28 stycznia 1990 r. udali się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Wdarli się do środka i opanowali budynek, ujawniając proceder nielegalnego niszczenia dokumentacji KW PZPR. Przyłapali aktywistów – partyjniaków   na gorącym uczynku – w kotłowni budynku odkryto hałdy resztek spalonych akt i niszczarki dokumentów. Dzisiaj owi partyjni aktywiści nadal są czynni w życiu społecznym i gospodarczym. Warto rozejrzeć się naokoło by przekonać się o sojuszu ludzi starego porządku z niektórymi reprezentantami tzw. zmian.

Akcja niepokornej młodzieży podważała ustalenia Okrągłego Stołu i koncept „grubej kreski”, wywołała zatem reakcję rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Po interwencji Milicji Obywatelskiej okupujący budynek KW PZPR aktywiści FMW zostali spacyfikowani na 24 godziny, gdyż wrócili następnego dnia.

W końcu podpisano porozumienie, które zagwarantowało przekazanie akt zlikwidowanej PZPR do zasobów Archiwum Państwowego.

7 lutego 1990 roku archiwiści z Archiwum Państwowego w Gdańsku, wśród nich śp. Stanisław Flis, późniejszy kierownik Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „S”, rozpoczęli przejmowanie dokumentacji PZPR.

Więcej…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę