Historia. 25 listopada 1981. Ksiądz Jerzy u strażaków

W listopadzie 1981 r. przez polskie uczelnie przetoczyła się fala strajków. Napięta sytuacja panowała także w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie. Studenci żądali, aby została ona objęta ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie wojskowym. 25 listopada 1981 r. w WOSP proklamowano strajk okupacyjny studentów i dużej części kadry dydaktycznej.

Opiekunem duchowym strajkujących był ks. Jerzy Popiełuszko – WOSP tak jak parafia św. Stanisława Kostki mieściła się na Żoliborzu. Ksiądz Jerzy odprawiał na uczelni msze św., głosił Słowo Boże i spowiadał. Do strajkujących mówił m.in.: „Wy chcecie budować na mocnym fundamencie. To chyba nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności, że wasze trudne chwile przypadły w dniach obchodów waszego święta. Korzenie podchorążych sięgają bardzo szlachetnych i głębokich tradycji aż do powstania listopadowego. I wy chcecie pozostać wierni tradycjom. O wartości człowieka decyduje siła jego ducha, siła jego woli, siła wytrwania. Prawdziwym patriotą jest każdy, kto dba o dobro całego społeczeństwa, przeciwstawia się szerzeniu zła, dąży do jedności i zgody”.

Budynek strajkującej uczelni szybko został otoczony przez ZOMO, 30 listopada rząd PRL rozwiązał WOSP, a 2 grudnia na polecenie szefa MSW Czesława Kiszczaka nastąpiła pacyfikacja uczelni. Dziś uczelnia nosi nazwę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a pamięć o wsparciu ks. Jerzego jest tam wciąż żywa. Delegacja szkoły, w tym uczestników strajków w 1981 r., uczestniczyła m.in. w pogrzebie Mamy błogosławionego w 2013 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę