Historia: 16 marca 1982, Regionalna Komisja Koordynacyjna

16 marca 1982 r. powstała Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w składzie: Bogdan Borusewicz, Aleksander Hall, Stanisław Jarosz, Bogdan Lis i Marian Świtek. „Oficjalnie” poinformowano o jej powstaniu dopiero 6 maja 1982 r., w komunikacie zamieszczonym w podziemnym biuletynie  „Solidarność”. RKK wraz z podobnymi komisjami z innych regionów oraz ogólnopolską Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” stanowiły najważniejszą strukturę zdelegalizowanego Związku. RKK koordynowała opór społeczny w Regionie Gdańskim w latach 80.
W wyniki aresztowań jej członków skład Regionalnej Komisji Koordynacyjnej ulegał zmianom. W 1983 r. do RKK dołączył na krótko Andrzej Rębowski. W późniejszych latach w skład komisji wchodzili również Andrzej Michałowski (od 1983 r.), Krzysztof Dowgiałło, Lech Kaczyński i Maciej Łopiński (wszyscy od 1986 r.). Bogdan Borusewicz i Bogdan Lis wrócili do komisji po wyjściu z więzienia w 1988 r.

Liderzy RKK NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, Borusewicz, Dowgiałło, Kaczyński i Lis, wchodzi również w skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.
Po strajku sierpniowym w 1988 roku gdański Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przekształcił się 1 września w Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny z Jackiem Merklem na czele. Zadaniem MKO była pomoc przy ponownym organizowaniu się struktur zakładowych „Solidarności”. Tak więc w drugiej połowie 1988 roku w Regionie Gdańskim działały obok siebie dwa kierownicze ciała Związku. 16 stycznia 1989 roku doszło do połączenia RKK i MKO, w wyniku którego powstał Tymczasowy Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, działający aż do II WZD Regionu Gdańskiego w lutym 1990 roku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę