Historia. 12 stycznia 1981. Pacyfikacja strajku chłopskiego

Reżim PRL nie zamierzał respektować umowy zawartej w Sierpniu’80. Władze dopuszczały się prowokacji wobec „S” i wywoływały „próby sił” na długo przed 13 grudnia 1981. 29 grudnia 1980 r. chłopi z „Solidarności Wiejskiej” rozpoczęli strajk okupacyjny w Urzędzie Miasta w Ustrzykach Dolnych. Nie godzili się z degradacją wsi, ograniczanie ich inicjatywy i niszczenie gospodarstw indywidualnych. Wśród 23 postulatów zapisali m.in.: likwidacji tzw. państwa arłamowskiego, czyli ośrodka URM w Bieszczadach, zaprzestania represji wobec działaczy „S”, przekazanie pałacyku Ministerstwa Sprawiedliwości w Olszanicy na dom dziecka.

6 stycznia 1981 r. komitet strajkowy w Ustrzykach przekształcił się w Ogólnopolski Komitet Strajkowy Rolników. Do Ustrzyk przybyła delegacja rządowa. W trakcie rozmów okazało się, ze strona rządowa nie jest upoważniona do podpisania porozumienia. Negocjacje zostały przerwane. 12 stycznia 1981 r. tuż przed godz. 19 budynek otoczyła MO. Rozpoczęła się pacyfikacja. Do urzędu wtargnęli funkcjonariusze. Przed północą chłopi ze znaczkami „Solidarności Wiejskiej” opuścili urząd śpiewając „Rotę”.

Grupa rolników kontynuowała protest w siedzibie MKZ NSZZ „S” w Ustrzykach. Tam też z 18 na 19 lutego 1981 r. podpisano porozumienie. Strajki chłopskie w Ustrzykach i Rzeszowie doprowadziły 12 maja 1981 r, do rejestracji NSZZ „S” Rolników Indywidualnych, pierwszego w historii Polski związku zawodowego rolników.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę