Historia. 12 maja 1981. Rolnicza „Solidarność”

12 maja 1981 r. zarejestrowany został pierwszy w Polsce związek zawodowy rolników. Od lat 70. narastało niezadowolenie na wsi. Powstały Komitety Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Ziemi Grójeckiej i Rzeszowskiej. Punktem zapalnym było przyjęcie w 1977 r. niesprawiedliwej dla rolników ustawy emerytalnej. W maju 1977 r. 349 rolników i ks. Sadłowski wysłało apel do Rady Państwa o uwolnienie uczestników Czerwca ’76 oraz członków KOR.

Na polskiej wsi wydawano niezależne pisma m.in. Rolnik Niezależny, Niezależny Ruch Chłopski, Biuletyn Informacyjny, Postęp, Gospodarz.

21 września 1980 r. w Warszawie przedstawiciele ruchu chłopskiego powołali Komitet Założycielski NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”. Trzy dni później złożono wniosek o rejestrację Związku. Warszawski sąd odmówił jego rejestracji. 29 grudnia 1980 r. rozpoczął się strajk okupacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, a od 31 grudnia w UW w Rzeszowie. Przyjechali rolnicy z innych regionów m.in. z Podlasia. Strajk wspierał NSZZ „S” i Kościół katolicki.

13 lutego 1981 r. w Bydgoszczy powołana została KKP NSZZ RI „S”. Rozmowy ze stroną rządową zostały zakończone porozumieniem 18 lutego 1981 r., dwa dni później podpisano porozumienie w Ustrzykach. Na zjeździe zjednoczeniowym 8 i 9 marca 1981 r. w Poznaniu powstał ogólnopolski związek zawodowy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, zarejestrowany 12 maja 1981 roku. „S” RI została w stanie wojennym zdelegalizowana.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę