Historia. 12 maja 1935, śmierć Naczelnika Państwa

12 maja 1935 roku zmarł w Warszawie Józef Piłsudski, urodzony 5 grudnia 1867 roku w Zułowie k/Wilna. Działacz niepodległościowy, dowódca wojskowy, polityk, Naczelnik Państwa polskiego w latach1918 – 1922 oraz naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918 roku. Pierwszy Marszałek Polski od 1920 r., dwukrotny premier Polski w latach 1926 – 1928 i 1930. Józef Piłsudski w 1885 roku ukończył gimnazjum rosyjskie zdając maturę, a następnie zapisał się na studia medyczne w Charkowie. Wkrótce został wydalony z uniwersytetu za udział w rozruchach studenckich. Po klęsce rewolucji 1905 – 1907 w Rosji powołał do życia „Związek Strzelecki, „Strzelca”, oraz „Drużyny Strzeleckie”.

Po I wojnie światowej organizował oddziały zbrojne – zalążek przyszłej armii polskiej. Po utworzeniu Legionów Polskich stanął na czele I Brygady Legionów, z którą stoczył wiele bitew z Rosjanami. Po odmówieniu złożenia przysięgi przez polskich żołnierzy na wierność Austrii i Niemiec Józef Piłsudski został aresztowany w 1917 roku i osadzony przez Niemców w twierdzy w Magdeburgu. Po klęsce Niemiec Piłsudski wrócił w listopadzie 1918 r. do Warszawy i objął urząd Naczelnika Państwa. W latach 1919 – 1920 przeprowadził zwycięską wojnę z bolszewicka Rosją, kończąc walkę pokojem w Rydze. W 1922 r. po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta złożył urząd Naczelnika Państwa, a po roku zrezygnował ze wszystkich funkcji wojskowych. Józef Piłsudski został pochowany na Wawelu, serce zaś zgodnie z jego ostatnią wolą spoczęło w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.

Zdjęcie: Józef Piłsudski pomiędzy 1920-1920 r. Wikimedia Commons.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę