Historia. 1 czerwca 1926. Ignacy Mościcki prezydentem RP

1 czerwca 1926 r. Zgromadzenie Narodowe wybrało Ignacego Mościckiego, naukowca, rektora Politechniki Lwowskiej na prezydenta Polski po tym, jak dzień wcześniej wyboru nie przyjął marszałek Józef Piłsudski.

Po powrocie z uczelni we Fryburgu Mościcki był profesorem Politechniki Lwowskiej (w latach 1912–25), autorem ponad 60 prac naukowych i kilkudziesięciu patentów. Po wyborze na prezydenta skupił się na patronowaniu rozwojowi gospodarczemu kraju, nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu użytkowanie praw do swych patentów. Był on jednym z budowniczych polskiego przemysłu chemicznego, m.in. Zakładów Azotowych w Tarnowie, w dzielnicy nazwanej Mościcami.

Faktyczną władzę sprawował Józef Piłsudski. Po śmierci marszałka Mościcki stworzył grupę określaną jako „Zamek”. W gabinecie premiera Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego znalazł się jego protegowany, wicepremier ds. gospodarczych i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, by poprawić sytuacją gospodarczą. Uznano, że w wychodzeniu z kryzysu najlepszym wyjściem będzie zwiększenie zatrudnienia i podjęto decyzję o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936-39).

Po agresji Niemiec i ZSRS Mościcki przekroczył granicę na Czeremoszu 17 września 1939 r. o godz. 21.45. Został internowany w Rumunii. Na swego następcę nominował Władysława Raczkiewicza, byłego wojewodę pomorskiego i 30 września 1939 r. złożył urząd.
Ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie był Ryszard Kaczorowski, który w 1990 roku przekazał insygnia władzy Lechowi Wałęsie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę