Handlowa „Solidarność”: Bierzcie urlopy na żądanie

23 października Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” wystosowała komunikat do osób zatrudnionych w handlu i centrach logistycznych w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych.

W zeszłym miesiącu „Solidarność” wystąpiła do premier Ewy Kopacz z prośbą o ustanowienie zakazu lub ograniczenia godzinowego pracy w handlu w dniu wyborów parlamentarnych 25 października. Takie rozwiązanie umożliwiłoby udział w wyborach wszystkim pracującym tego dnia osobom – pracownicy handlowi pracują w wymiarze 12 godzin, tak więc, jak piszą przedstawiciele sekcji, „wziąwszy pod uwagę czynności związane z zakończeniem pracy po zamknięciu sklepu oraz czas dojazdu do pracy i powrotu do domu, niektórzy nie będą w stanie spełnić obywatelskiego obowiązku i zagłosować”.

Handlowa „Solidarność” nie otrzymała żadnej odpowiedzi od pani premier. – Lekceważenie tak dużej grupy społecznej, jaką są pracownicy handlu i centrów logistycznych, świadczy o arogancji obecnej władzy – podkreśla przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara. I zwraca uwagę, że na skutek braku odpowiedzi od premier Kopacz duża grupa obywateli będzie miała utrudniony udział w wyborach. W związku z tym naruszony został artykuł 96 ust. 2 Konstytucji RP, który ustanawia dla wyborów do Sejmu zasady: powszechności, równości i bezpośredniości.

Sekcja apeluje, żeby pracownicy handlu i centrów logistycznych, którzy nie zdążą wziąć udziału w wyborach, złożyli wniosek o urlop na żądanie lub o skrócenie czasu pracy w dniu wyborów.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę