„Solidarność” w gdańskiej oświacie – oby tak dalej!

Organizacja pracowników oświaty i wychowania w Gdańsku jest jedną z trzech największych w Regionie Gdańskim, ale też jedną z najbardziej aktywnych i to w każdym wymiarze. W minionej kadencji pokazaliście to, co jest najważniejsze i najpiękniejsze w międzyludzkiej solidarności – pomoc innym. Angażowaliście się w akcje „S” w obronie statusu nauczyciela i poprawę jakości nauczania, ale również w działania nie dotyczące bezpośrednio waszej grupy zawodowej – tymi słowami przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla podziękował oświatowej „S” z grodu nad Motławą za wyjątkowe zaangażowanie w akcje związkowe w minionych czterech latach. Szef ZRG był gościem wyborczego zebrania delegatów OM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku, które odbyło się 22 marca w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Do miejsca spotkania nawiązał kolejny gość oświatowców, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego Wojciech Książek. – Ta sala jeszcze niedawno była świadkiem wielkich wydarzeń w historii Polski. Czy o taką rzeczywistość nam chodziło? Mamy kryzys demograficzny, w ostatnich latach z naszego kraju wyjechały miliony młodych ludzi, dla których Polska okazała się nie matką, ale macochą – alarmował Wojciech Książek. Do wydarzeń rozgrywających się w latach 80. w sali BHP nawiązywał również krótki recital pieśni patriotycznych w wykonaniu uzdolnionych muzycznie uczennic Gimnazjum nr 8 – Moniki i Martyny Jakubek.

Najważniejszym punktem obrad był jednak wybór przedstawicieli oświatowej „S” w nowej kadencji. Przewodniczącą KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku wybrana została dotychczasowa szefowa komisji Bożena Brauer, która uzyskała poparcie ponad 90 proc. ze 150 delegatów biorących udział w zebraniu. Taki wynik nie dziwi, jeśli przypomnimy, że Bożena Brauer swoją funkcję pełni już od 2002 r., a w tym czasie oświatowa „S” w stolicy Pomorza prężnie się rozwijała i odnosiła sukcesy. Organizacja liczy już 1499 członków i ciągle pozyskuje nowych. Przykładowo koła „S” ze Szkoły Podstawowej nr 81 oraz Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących pozyskały w minionej kadencji 67 nowych członków, a organizacja związkowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 powiększyła swój stan liczebny trzykrotnie! Sukcesy oświatowej „S” w Gdańsku w latach 2010–2014 to m.in. powstanie 9 nowych kół oraz wynegocjowanie wzrostu dodatków za wychowawstwo w szkołach zawodowych i wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Organizacja umożliwia szkolenia i kursy, prowadzi zespół wsparcia dla pracowników poddanych mobbingowi, a 40 osobom pomogła w zakresie awansu zawodowego na stopnie nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. W działalności oświatowej „S” doskonale widać, że codzienność związkowej pracy to reprezentowanie prospołecznych poglądów w szeroko rozumianym życiu publicznym, ale też konkretna, wymierna pomoc pracownikom w ich miejscach pracy.

– Dziękuję za zaufanie. Zostało mi ono udzielone w historycznym miejscu, co będzie mnie w jeszcze większym stopniu mobilizować do pracy na rzecz pracowników oświaty i wszystkich członków „S”. Priorytetem nadal będzie rozwój Związku, ale również dalsze integrowanie solidarnościowej wspólnoty i pomoc tym, którzy się do nas zgłoszą. Chcę podkreślić duże znaczenie przewodniczących kół w poszczególnych placówkach. To oni na co dzień odważnie stają w obronie konkretnych pracowników i narażają się na bezpośrednie ataki. Bez nich byłoby trudno prowadzić tak aktywną działalność naszej organizacji – mówiła po wyborze przewodnicząca Bożena Brauer.

Zebranie w sali BHP było również kolejną okazją do refleksji nad stanem oświaty i edukacji nad Wisłą. Zdaniem Wojciecha Książka lekceważenie postulatów nauczycieli i innych grup zawodowych z oświaty przez przedstawicieli samorządów pokazuje, jak mocno karleje w Polsce dialog społeczny. Trudną sytuację pracowników oświaty i wychowania pod rządami koalicji PO–PSL w Gdańsku symbolizują m.in. zwolnienia nauczycieli oraz prywatyzacja szkoły w Kokoszkach (oznaczająca zarazem unikanie odpowiedzialności samorządu terytorialnego za organizację systemu oświaty, jak i obchodzenie zasady zatrudniania na podstawie Karty nauczyciela).

Odnosząc się do sytuacji w pomorskiej edukacji, Międzyzakładowe Zebranie Delegatów oświatowej „S” w Gdańsku przyjęło apele domagające się m.in. zwiększenia zatrudnienia wychowawców w świetlicach szkolnych (co mogłoby skłonić niezdecydowanych rodziców do wcześniejszego posłania 6-letnich dzieci do szkoły), stworzenia etatów dla administratorów sieci komputerowych w szkołach i placówkach oświatowych oraz stworzenia etatów pomocy nauczyciela w oddziałach „zerówkowych” w szkołach. Gdańska oświatowa „S” przyjęła również stanowisko popierające żądania rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których przedstawiciele od 20 marca okupują budynek Sejmu.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Piotra Gierszewskiego, radnego miasta Gdańska z ramienia PiS, któremu członkowie OM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania dziękowali za niemal samotną obronę ich postulatów na forum rady miejskiej. Prezydium MZD uzupełnili Renata Kamińska i Aleksander Jurkowski. Proces wyborczy z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorował Edward Fortuna.

ACH

fot. A. Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę