Gotówka na święta czy bony?

W zbliżającym się okresie przedświątecznym, pracodawcy przyznają pracownikom różnego rodzaju świadczenia. Jak zrobić to korzystniej dla pracowników.

Do najczęściej przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) należą: świadczenia pieniężne, bony towarowe, karty przedpłacone, paczki.
Co do zasady dodatkowe świadczenia powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podobnie jak comiesięczne wynagrodzenie. Istnieją jednak sytuacje, kiedy opodatkowania można uniknąć.

Świadczenia pieniężne i rzeczowe sfinansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych do kwoty 380 zł korzystają ze zwolnienia podatkowego w całości. Powyżej tej kwoty różnica musi być opodatkowana.

Zwolnienie podatkowe obejmuje też karty przedpłacone (jako ekwiwalent gotówki) oraz paczki świąteczne (np. paczki mikołajkowe dla dzieci).

Natomiast przekazywane pracownikom bony i talony nie będą objęte zwolnieniem od podatku, nawet jeśli zostały sfinansowane ze środków ZFŚS, a limit 380 zł nie został przekroczony. Pracodawca musi pamiętać jednak, by wartość wręczanych prezentów była zróżnicowana, w zależności od sytuacji życiowej i materialnej pracowników. Nie ma w tym zakresie wyjątków. Nawet regulamin ZFŚS nie może zmienić tej zasady.

Stan prawny na 8.12.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę