Gospodarka się kręci, dług wyhamował

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października br. wyhamowało, a nawet, porównując miesiąc do miesiąca, spadło o 0,9 procent, czyli o 8,7 miliardów złotych do 932 miliardów złotych – podało ministerstwo finansów. Pomimo wzrostu wydatków na cele socjalne do 68 mld zł.

Oznacza to jednak wzrost zadłużenia o 3,3 miliarda złotych (czyli 0,4 procent) w porównaniu do stanu długu na koniec 2016 roku.

Dług w walutach obcych (nominowany) wynosi ok. 294,1 mld zł (udział długu zagranicznego w długu ogółem we wrześniu 2017 r. wyniósł 31,6 proc. i zwiększył się o 0,2 proc. w porównaniu z sierpniem 2017 r.).  Dług krajowy zaś to 637,9 mld zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2017 r. wyniosło 940.729,2 mln zł, co oznaczało wzrost o 4.227,7 mln zł w porównaniu z końcem sierpnia 2017 r. Październik okazał się bardziej optymistyczny.

Zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych, według stanu na koniec września, w 2017 roku wynosiła 13,9 mld zł. Z kolei zapadalność zadłużenia zagranicznego, według stanu na koniec września, w 2017 roku wynosiła 618 mln euro – wynika z raportu ministerstwa finansów.

Jak już informowaliśmy gospodarka nasza rozwija się w tempie 4,7 proc. wzrostu PKB co sytuuje nas w pierwszej szóstce Unii Europejskiej. Liderem jest zaś Rumunia (8,8 proc.) co pozwoliło w tym kraju np. na podwyżki dla nauczycieli o 25 proc.

ASG

 

 

-

Download PDF
Powrót Drukuj stronę