Gospodarcze czarne chmury

Wzrost gospodarczy w br. wyniesienie w Polsce 1,3 proc. – oceniają eksperci Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego. Swoje pesymistyczne prognozy opierają głównie na zmniejszeniu liczby i skali inwestycji w gospodarce, spadającym zatrudnieniu i niskiej dynamice wynagrodzeń. Dwa ostatnie czynniki wpływają na poziom konsumpcji wewnętrznej, która w przypadku Polski od lat była dźwignią wzrostu gospodarczego. W tym roku, według szacunków NBP, dynamika popytu wewnętrznego będzie oscylować wokół…. 0 proc. Wpłynie to również na niską inflację – 1,6 proc.

Poprawę sytuacji polski bank centralny przewiduje w kolejnych latach. W 2014 r. wzrost gospodarczy ma wynieść 2,6 proc., a w 2015 r. – 3,1 proc.

Ale czy pracownicy słusznie obawiają się zwolnień lub w najlepszym przypadku braku podwyżek w tym roku? Badania nastrojów przedsiębiorców potwierdzają pesymistyczne nastroje w gospodarce. Tzw. indeks zatrudnienia, publikowany kwartalnie przez firmę Manpower, dla rozpoczynające się wkrótce II kwartału br. wynosi minus 2 pkt. To najgorszy wynik od 2008 r., gdy firma rozpoczęła badania.

Rekordowo niski (licząc od 2009 r.) jest również indeks nastrojów małych i średnich przedsiębiorców, prowadzony przez Instytut Keralla Research. Wśród dominujących w polskiej gospodarce tego typu firm nastroje optymistyczne panują w 16,7 proc. przypadków, pesymistyczne – 28,2 proc.

Zobacz projekcję NBP dot. inflacji i wzrostu gospodarczego

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę