Gorące tematy: ustawa o związkach zawodowych i emerytury

Dyskusja o zmianach proponowanych przez rząd dotyczących ustawy o związkach zawodowych oraz prezydenckim projekcie ustawy o emeryturach i rentach zdominowały dzisiejsze (27 kwietnia) obrady plenum gdańskich i sopockich organizacji związkowych.

– Chcielibyśmy, aby w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych znalazły się zapisy pozwalające osobom pracującym w ramach umów cywilnoprawnych i na samozatrudnieniu zrzeszać się w organizacjach związkowych – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Są jednak rozwiązania przedstawione w projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, które zdaniem „Solidarności”, wyrażone podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego oraz Komisji Krajowej są niedopracowane i dlatego „S” wystawiła negatywną opinię.

Jeśli chodzi o prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach to „Solidarność” uważa, że należy przywrócić powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale jednocześnie osoby, które mają odpowiednio długi staż pracy (liczony według opłacania składek na ubezpieczenie społeczne): kobiety – 35 lat i mężczyźni – 40 lat, mogli skorzystać z prawa do emerytury bez konieczności spełniania innych warunków.

Były także pozytywne informacje. W DCT Gdańsk udało się podpisać porozumienie płacowe z pracodawcą oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch lat pracodawca zwolnił aż siedmiu działaczy związkowcy z „Solidarności” w DCT. Są sprawy prowadzone przez sądy pracy, które wnieśli działacze „S”.

– W tych okolicznościach to, co udało się osiągnąć jest nadzwyczajnym sukcesem. Szkoda, że zajęło to aż dwa lata – mówił Krzysztof Dośla.

Przewodniczący ZRG poinformował również o nominacji Moniki Kończyk, dotychczasowej wiceprzewodniczącej solidarnościowej Oświaty w Gdyni na stanowisko pomorskiego kuratora oświaty.

– Cieszy nas to tym bardziej, że kurator będzie miał dużo większe niż wcześniej kompetencje odnośnie sprawowania kontroli nad oświatą – mówił Krzysztof Dośla.

Plan szkoleń natomiast przedstawiła Irena Jenda, kierowniczka Działu. Można się jeszcze zapisać na szkolenia dotyczące funduszu świadczeń socjalnych (11 maja) oraz na wyjazdowe w Jastrzębiej Górze – negocjacyjne i ekonomiczne.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę