„Godność” popiera decyzję wojewody pomorskiego w sprawie obchodów rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Po tym, jak Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, uznał za cykliczne m.in. obchody rocznicy częściowo demokratycznych wyborów 4 czerwca 1989 roku i przekazał na ten czas plac Solidarności Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej Stowarzyszenie „Godność”, skupiające związkowców, więźniów politycznych z okresu PRL, wystosowało list otwarty. Jego treść poniżej:

Szanowny Panie Wojewodo

W imieniu Stowarzyszenia Godność dziękujemy za przyznanie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej prawa do cyklicznych organizacji uroczystości patriotycznych w okresie najbliższych trzech lat na Placu Solidarności. W ostatnich trzech latach zmarły Prezydent Gdańska pozwalał aby przy pomniku Poległych Stoczniowców odbywały się manifestacje antyrządowe KOD-u, nie mające nic wspólnego z walką stoczniowców i robotników Wybrzeża w grudniu 1970 r.

Napisaliśmy w tej sprawie List Otwarty w dniu 20 lutego 2019 r. do władz Związku NSZZ Solidarność, Prezydenta Gdańska i Pana Wojewody, aby w dniu 4 czerwca uszanowano pamięć poległych i nie urządzano na placu Solidarności manifestacji politycznych. Sugerowaliśmy, aby ten plac powierzono pod opiekę Stoczniowej Solidarności, bowiem ma ona moralne prawo do czuwania nad pamięcią o zabitych w grudniu 1970 r. Decyzja Pana Wojewody jest nie tylko dla nas byłych więźniów politycznych z lat 1981-89 satysfakcjonująca, ale spotka także się z uznaniem licznej rzeszy członków NSZZ Solidarność i mieszkańców Wybrzeża. Obraźliwe komentarze pod Pana adresem ze strony pani prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz świadczą tylko o jej poziomie intelektualnym. Prosimy Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność i Komisje Zakładowe Związku z Wybrzeża aby w działaniach ochronnych Placu Solidarności wsparły w dniu 4 czerwca br. Komisję Zakładową Stoczni Gdańskiej.

Jako byli więźniowie polityczni zaprawieni w działalności podziemnej gotowi jesteśmy wesprzeć Kolegów Związkowców ze Stoczni Gdańskiej.

List podpisali Stanisław Fudakowski, Andrzej Osipów i Czesław Nowak.  Trafił on też do wiadomości Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, Krzysztofa Dośli, przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Karola Guzikiewicza, wiceprzewodniczącego „S” w Stoczni Gdańskiej.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę