Godność: Europejskie Centrum Solidarności zostało podporządkowane „jedynie słusznej” linii Platformy Obywatelskiej

Krzysztof Wyszkowski, jeden z założycieli WZZ Wybrzeża, kontestujący system III RP nie znalazł uznania w oczach prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który sprzeciwia się powołaniu byłego opozycjonisty do Rady Europejskiego Centrum Solidarności. Zdaniem gdańskiego włodarza Wyszkowski nie pasuje do ECS i „powinien wyżywać się w IPN”. Do Rady ECS Wyszkowskiego wyznaczył wicepremier Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więźniowie polityczni z lat PRL ze Stowarzyszenia Godność napisali do wicepremiera Piotra Glińskiego list w sprawie niezaakceptowania kandydatury Krzysztofa Wyszkowskiego przez prezydenta Pawła Adamowicza na członka Rady ECS.

Zakwestionowanie przez Prezydenta Gdańska  kandydatury pana Krzysztofa Wyszkowskiego wskazanego przez Pana Premiera na członka Rady ECS budzi nasze zdumienie i oburzenie.  Jest to jawne naruszenie prerogatyw Pana Premiera.

Uzasadnienie Prezydenta Pawła Adamowicza jakoby pan Krzysztof Wyszkowski był postacią kontrowersyjną jest poglądem kuriozalnym. Pan Krzysztof Wyszkowski jest wolnym obywatelem, mającym swoje poglądy a także zasługi w walce o prawa związkowe i niepodległość Polski. Odkłamywanie historii dotyczącej ludzi zasłużonych, zachowujących się służalczo wobec opresyjnej władzy jest jego obowiązkiem wobec Polaków i Wolnej Polski. Czy na podstawie tej oceny przyjętej przez Prezydenta Gdańska, można twierdzić, że on sam jest osobą kontrowersyjną, bo przeciwko niemu trwa  proces w sądzie o nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych?

Europejskie Centrum Solidarności w zamyśle twórców było piękną ideą. Po otwarciu zostało  podporządkowane jedynie słusznej linii Platformy Obywatelskiej a stanowiska obsadzono przez wskazane przez PO osoby. Tę linię kontynuuje pan Prezydent Paweł Adamowicz, który czuje się panem i władcą. Tu w Gdańsku ECS współpracuje z KOD-em.

W dniu 13.12.2015 r. pod pomnikiem Poległych Stoczniowców rozpoczął swoje marsze po Gdańsku KOD. Na czele pierwszego marszu szedł Prezydent Paweł Adamowicz. Znając realia i stosunek do ECS władz Gdańska nasze środowisko nie uczestniczy w imprezach i konferencjach, które  tu się organizuje. Nasze Stowarzyszenie jest związane z Solidarnością, bierze udział w uroczystościach i konferencjach organizowanych w Sali BHP, podobnie jak Joanna i Andrzej Gwiazdowie oraz wielu starszych działaczy Solidarności.

Szanowny Panie Premierze, uważamy, że to pan Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz naruszył Pana uprawnienia blokując pańską decyzję o powołaniu  pana Krzysztofa Wyszkowskiego do Rady ECS. Bylibyśmy zdziwieni, gdyby Pan ustąpił. Nasze Stowarzyszenie popiera kandydaturę pana Krzysztofa Wyszkowskiego  ze względu na jego zasługi dla  niezależnego ruchu związkowego i wolnej Polski i on powinien mieć wpływ na działalność i kształt polityki historycznej ECS.

List podpisali Stanisław Fudakowski,  Andrzej Osipów i Czesław Nowak. Został on też przekazany do wiadomości Jarosława Sellina, wiceministra KiDN, Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” i Krzysztofa Dośli, przewodniczącego ZRG NSZZ „Solidarność”.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę