Główny Inspektorat Pracy ma nowego szefa

Wiesław Łyszczek został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Akt wręczenia nominacji odbył się 10 października 2017 r. w siedzibie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz przewodniczący Rady Ochrony Pracy, poseł Janusz Śniadek.

lyszczek

Z Państwową Inspekcją Pracy Łyszczek związany jest od 2007 r. W 2006 r. współpracował ze śp. Lechem Kaczyńskim, przygotowując projekt ustawy o PIP. Ostatnio kierował Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie, gdzie szczególną uwagę zwracał na kontrole transportu. Był też biegłym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz transportu. Stanowisko głównego inspektora pracy objął po zmarłym w sierpniu Romanie Giedrojciu. Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Rada Ochrony Pracy oraz sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

Z „Solidarnością” Łyszczek związał się w 1980 r., zostając jej członkiem przy MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji) Rzeszów. 13 grudnia 1981 r. był członkiem komitetu strajkowego.

Nowy główny inspektor deklaruje kontynuowanie pracy swojego poprzednika, m.in. uważa, że to inspektorzy pracy mają przeprowadzać kontrole w taki sposób, aby pokazać pracodawcy, jak powinna być prowadzona firma, żeby uniknąć skutków, jakie później niesie naruszenie prawa pracy. Zamierza też chronić pracodawców przed stratami ponoszonymi w wyniku wypadków spowodowanych nie z ich winy.

- Chciałbym także ograniczyć ilość umów cywilnoprawnych. Zdarza się, że człowiek zatrudniony na umowie o dzieło nie ma odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Będę zmierzał do tego, żeby umowy o dzieło były oskładkowane i żeby ci, którzy zginęli w wyniku wypadku (w czasie, kiedy byli zatrudnieni) na umowie o dzieło, również mieli świadczenie – walkę umowami śmieciowymi z deklaruje Wiesław Łyszczek.

(mig)

Zdjęcie: www.solidarnosc.org.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę