Główny inspektor pracy w gdańskiej „S”

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy przybył w poniedziałek z wizytą do siedziby gdańskiej „S” na spotkanie z przewodniczącym ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Doślą. Wiesław Łyszczek był dotychczas p.o. szefa okręgowej rzeszowskiej Państwowej Inspekcji Pracy. 

insp_pracy1

Od lewej: Janusz Śniadek, poseł PiS, Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na kierunku administracja publiczna. W latach 1995-1998 pełnił funkcję ławnika w Sądzie Rodzinnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Kurator sądowy dla spółek prawa handlowego w Oddziale KRS w Rzeszowie. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Rzeszowie w zakresie bhp i czasu pracy kierowców. Od 1980 r. aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Legitymuje się 37-letnim stażem zawodowym.

Od 1991 do 1997 r. związany zawodowo z branżą transportową. W latach 1997-2001 pracował jako starszy inspektor w Oddziale Kontroli Legalności Zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, a następnie w tamtejszym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Z dniem 1 lipca 2007 r. przeniesiony do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, na podstawie art. 107 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 786 ze zm.), która przejęła od powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy zadania związane z kontrolą legalności zatrudnienia.

Był koordynatorem kontroli prowadzonych w rzeszowskim OIP – w zakresie czasu pracy, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców.

Od 8 grudnia 2016 r. pełnił obowiązki okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie.

10 października 2017 r. Wiesław Łyszczek został powołany przez Marszałka Sejmu RP na stanowisko głównego inspektora pracy.

ASG

fot. Artur S. Górski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę