Głos Episkopatu: prawo wyborcze musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru

Prawo wyborcze musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru reprezentacji opinii publicznej. Dominujące partie nie mogą traktować swojej pozycji jako przywileju chronionego przed obywatelami – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

Skomentował tak przyjęte przez Sejm i Senat zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego.

- Obserwując toczącą się debatę wokół zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, należy przypomnieć podstawowe zasady, które powinny być brane pod uwagę przy tych rozstrzygnięciach. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nauczanie Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes”, iż właściwy porządek polityczny polega na tym, by jak największa część obywateli mogła uczestniczyć w sprawach publicznych w warunkach prawdziwej wolności. Regulacje wyborcze nie mogą zatem do tego uczestnictwa zniechęcać obywateli ani ograniczać możliwości uprawnionego wyboru – podkreślił ksiądz Rytel-Andrianik.

Pozostałe, oprócz PiS i PO, partie m.in. stowarzyszenie Kukiz’15, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Prawica RP, wspólnie apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, by ten nie podpisywał znowelizowanej ordynacji do Parlamentu Europejskiego.

– Rozumiem sprzeciw większości ugrupowań. Ta ustawa tylko zaostrzy podział w kraju na PiS i anty-PiS – stwierdził w jednym z wywiadów Kornel Morawiecki (klub WiS).

Dlaczego? Nowe zasady przewidują, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą odbywać się w co najmniej trzymandatowych okręgach. Zatem efektywny próg wyborczy w praktyce będzie na poziomie ok 13-16 proc., a nawet 20 proc. Oznacza to sprzeczność z zasadą proporcjonalności i reprezentatywności.

- Prawo wyborcze ma charakter nie tylko techniczny, ale również etyczny; musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru reprezentacji opinii publicznej. W żadnym przypadku nie może utrudniać korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w oświadczeniu dotyczącym kwestii  wyborczych z 9 sierpnia 2018 r.

Rzecznik Episkopatu podkreślił, że prawo wyborcze powinno służyć społeczeństwu, działaniom na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko największym partiom politycznym.

Partie winny mieć charakter służebny, co przypomniał w „Komunikacie do partii politycznych” przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki 9 września 2015 r.

ASG

Treść oświadczenia:

Oświadczenie Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski w kwestii regulacji wyborczych

Obserwując toczącą się debatę wokół zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, należy przypomnieć podstawowe zasady, które powinny być brane pod uwagę przy tych rozstrzygnięciach.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nauczanie Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes”, iż właściwy porządek polityczny polega na tym, by jak największa część obywateli mogła uczestniczyć w sprawach publicznych w warunkach prawdziwej wolności (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1915; Gaudium et Spes, nr 31). Regulacje wyborcze nie mogą zatem do tego uczestnictwa zniechęcać obywateli, ani ograniczać możliwości uprawnionego wyboru.

Prawo wyborcze ma charakter nie tylko techniczny, ale również etyczny; musi być sprawiedliwe i gwarantować możliwość dobrego wyboru reprezentacji opinii publicznej. W żadnym przypadku nie może utrudniać korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Winno służyć społeczeństwu, działaniom na rzecz dobra wspólnego, a nie tylko największym partiom politycznym. Partie winny mieć charakter służebny, co przypomniał w „Komunikacie do partii politycznych” przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki (9 września 2015 r.). W szczególności dominujące partie nie mogą traktować swojej pozycji jako przywileju chronionego przed obywatelami.

Wszystkie te względy powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu zmian w prawie wyborczym, również przy ostatecznych decyzjach dotyczących zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego, które dziś społeczeństwo dyskutuje.

Na koniec należy przypomnieć, że Kościół katolicki w Polsce zawsze starał się bronić prawa Polaków do wolnych wyborów i uczciwego wyłaniania przedstawicielstwa narodowego.

Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 9 sierpnia 2018 r.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę