Gdzie ty mieszkasz? Z rodzicami

Na tysiąc Polaków przypadają 364 mieszkania. Dla porównania średnia unijna już w 2011 roku przekraczała 420.

Ostatni spis powszechny wykazał, że w 2011 roku statystyczny deficyt mieszkań (czyli różnica między ogólną liczbą gospodarstw domowych a liczbą zamieszkanych mieszkań) wynosił nieco ponad milion i skurczył się o pół miliona w ciągu dziewięciu lat. Deficyt nie oddaje jednak pełni potrzeb lokalowych, ponieważ wiele domów jest w katastrofalnym stanie technicznym. Nie należy też zapominać, że w Polsce jest ponad 1,3 miliona mieszkań substandardowych (bez odpowiednich instalacji albo przeludnionych).

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli o polityce mieszkaniowej z 2012 roku czytamy, że w Polsce brakuje 1,5 miliona mieszkań, a kolejne 200 tysięcy powinno zostać wycofane z użytku. 6,5 miliona Polaków mieszka w warunkach urągających ogólnie przyjętym normom i standardom.

Jak przypomina „Solidarność”, 19 postulat zawarty w 1980 roku w Porozumieniach Sierpniowych mówił o skróceniu czasu oczekiwania na mieszkanie. Czy został zrealizowany? – W czasie zawierania porozumień gdańskich na mieszkania w Polsce czekało się nawet po kilkanaście lat. Obecnie ten czas się skrócił  jedynie osobom dysponującym dużymi pieniędzmi albo posiadającymi możliwość zaciągania wysokich długoletnich kredytów. „Solidarność” domaga się wdrożenia rozwiązań polityki państwa wspierającej realizację potrzeb mieszkaniowych rodzin i osób wykluczonych obecnie z możliwości ich zaspokojenia. W takiej sytuacji często znajdują się ludzie młodzi, zatrudniani na umowach śmieciowych. Postulat 19 Porozumień Sierpniowych nadal czeka na realizację – podkreśla Zbigniew Kruszyński, ekspert NSZZ „Solidarność”.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

lfot. Wikipedia
Download PDF
Powrót Drukuj stronę