Obchody rocznicy Sierpnia ’80 w Gdyni


Wydarzenia sierpniowe uczczono w czwartek 30 sierpnia 2018 r. złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970,
nieopodal przystanku SKM Gdynia Stocznia, oraz wręczeniem odznaczeń kolejnym bohaterom strajków. Medale otrzymało ponad 30 osób, w tym cztery pośmiertnie.

Zdjęcia: Tomasz Wittbrodt

 

Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęła się o godz. 18 wspólną modlitwą, którą poprowadził diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Sławomir Decowski. Kwiaty pod pomnikiem złożyli posłowie (m.in. Małgorzata Zwiercan i Janusz Śniadek, reprezentujący Sejm RP, poseł do Parlamentu Europejskiej Anna Fotyga, senator Sławomir Rybicki), prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, przedstawiciele Solidarności w tym przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla, przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia wraz z prezesem Adamem Mellerem. Byli też przedstawiciele Solidarności 80 oraz Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Grudnia 70, kombatanci, a także członkowie fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Były też wiązanki od Organizacji „Solidarności” gdyńskich zakładów pracy.

Druga część uroczystości odbyła się w sali koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia, dokąd zaprosili: członkowie Oddziału NSZZ „Solidarność” w Gdyni, prezydent Gdyni oraz  PIH. Podczas uroczystości wręczono kilkudziesięciu osobom medale „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia”. Wyróżniono ich za odwagę walki o godność oraz wolność w sierpniu 1980 roku.

Sześć lat temu z inicjatywą przyznawania odznaczeń „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia” wyszli Pomorska Inicjatywa Historyczna oraz Wojciech Szczurek.

– Nie przez przypadek uroczystości rozpoczęliśmy przy pomniku Ofiar Grudnia 1970. Zaledwie 10 lat po tych wydarzeniach odważni ludzie zdecydowali się upomnieć o wolną Polskę. Z Pomorską Inicjatywą Historyczną uznaliśmy, że podejmiemy się trudu odszukania bohaterów, tych spoza pierwszych stron gazet. Cieszę się, że udało się znaleźć już 738 osób, a dziś przestawiamy następne – powiedział Wojciech Szczurek i zaapelował, aby podjąć wysiłek i dotrzeć do kolejnych bohaterów. – By przetrwała ich pamięć – mówił prezydent Gdyni.

Jeszcze przed wręczeniem medali wystąpił Wiesława Wodyk, który w 1980 roku również uczestniczył w strajku w Gdyni, a po wprowadzeniu stanu wojennego śpiewał podczas mszy św. za Polskę m.in. w Gdyni oraz Gdańsku. Jeden z zaprezentowanych w czwartek wieczorem utworów skomponował specjalnie z okazji wręczenia wyróżnień w setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Spotkanie w sali koncertowej uwieńczyło prapremierowe wyświetlenie filmu Marii Dłużewskiej „Andrzej Kołodziej – bardzo polska opowieść”. Przedstawiony w nim został nie tylko fragment życia Andrzeja Kołodzieja związany ze strajkiem w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (przewodniczącego komitetu strajkowego w Gdyni), ale i późniejsze lata, a także wspomnienia bliskich. Projekcja zakończyła się gromkimi oklaskami od zebranych na sali. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy film będzie wyświetlony w telewizji.

– Solidarność to relacje między nami, ona jest nie moja, nie twoja, nie wasza, ale nas wszystkich – mówił Andrzej Kołodziej. – Zdecydowanie podkreślam, żebyśmy pamiętali to, o czym mówił także prezydent: że zwycięstwo Sierpnia ’80 powinno być świętem radości. Dziś powinniśmy cieszyć się z tego, że to fundament niepodległego narodu.
Lista osób odznaczonych 30 sierpnia 2018 w Gdyni (alfabetycznie):
Andrzej Andrzejewski
Leszek Bańka
Jan Darga
Józef Dębski
Zbigniew Formela
Ireneusz Grabczak
Roman Grabowski
Mieczysław Grzeszczak
Marek Hedrych
Ks. prałat Hilary Jastak (pośmiertnie)
Gertruda Kozicka
Tadeusz Królczyk
Edmund Krzebietke
Mirosław Łuczak
Jan Panek
Bernard Poleski
Aleksander Puła
Ojciec Edward Ryba (pośmiertnie)
Kazimierz Samson
Jan Sielakow
Krzysztof Smużyński
Eugeniusz Szulc
Ryszard Śleszyński (pośmiertnie)
Andrzej Tojza
Marian Trocki
Zofia Tulibacka
Mirosław Uściłło
Henryk Wasilczuk
Henryk Wittstock
Jerzy Wojtacha
Antoni Wolter
Czesław Woźniak (pośmiertnie)

Wcześniej odznaczenie „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia” otrzymało 738 osób.

Tomasz Wittbrodt

Download PDF
Powrót Drukuj stronę