Gdy wieje wiatr historii – już dziś na UG promocja książki o solidarności robotników i studentów w PRL

Jak wyglądała solidarność między robotnikami a studentami w ramach opozycji przedsierpniowej? Jakie były korzenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nazywanego „młodzieżówką »Solidarności«”? Opowiada o tym książka Leszka Biernackiego, byłego redaktora naczelnego „Magazynu Solidarność”, pt. „Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976–1980”, której promocja odbędzie się w czwartek 30 października o godz. 17 w Gdańsku w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (aula 1.45) przy ul. Wita Stwosza 55.

gdy_wieje_wiatr

Historia to dzieje ludzi. Powinni o tym pamiętać przede wszystkim historycy, którzy opisując skomplikowane „procesy dziejowe”, czasami zapominają, że kryją się za nimi ludzkie charaktery, słabości, namiętności i rozterki. Prawda historyczna wymaga, żeby także te aspekty dziejów brać pod uwagę. Wymagają tego także czytelnicy, którzy zazwyczaj wolą czytać książki o żywych ludziach, a nie wyłącznie o odpersonalizowanych aspektach „rozwoju dziejowego”. Ważne jest także uwzględnianie w pisarstwie historycznym konkretnych wydarzeń i epizodów. Gdy ich braknie, historia staje się nudna i schematyczna – pisze we wstępie do wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej książki historyk prof. Wojciech Polak.

W trakcie spotkania będzie można nabyć książkę w promocyjnej cenie, dla gości przewidziano także mały poczęstunek.

fot. ipn.gov.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę