Gdańska Oświata włącza się do ogólnopolskiego protestu

Uzupełniające wybory do prezydium oraz przygotowania do ogólnopolskiego protestu oświatowej „Solidarności” zdominowały spotkanie Międzyregionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, które odbyło się 11 września 2018 r. w sali „Akwen”.

Bożena Brauer i Maciej Werra weszli w skład prezydium Międzyregionalnej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Rada składa się z 44 osób oraz przewodniczącego Sekcji. Podczas kwietniowych wyborów, w Sekcji dokonano tylko częściowego wyboru Prezydium Sekcji. Wówczas wybrano czterech członków prezydium (przewodniczący Wojciech Książek; Barbara Kamińska – zastępca przewodniczącego; Anna Kocik – zastępca przewodniczącego i skarbnik Sekcji,  oraz Hanna Minkiewicz – sekretarz sekcji). Obecnie dokooptowano, w jednomyślnym głosowaniu, kolejne dwie osoby. Pozostał jeszcze jeden wakat, który będzie rozpatrywany w przyszłości. oświata 2

Ważnym, ale bardziej informacyjnym tematem poruszanym podczas obrad Rady było omówienie kwestii związanych z organizacją protestu nauczycieli i innych pracowników oświaty. Akcja protestacyjna, odbędzie się 15 września br. w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Alei Szucha. Z protestem wiąże się również oflagowanie szkół, które uchwałą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”  rozpoczęło się 6 września i potrwa do 15 października br.

Nauczyciele zamierzają protestować przeciwko rażąco niskiej podwyżce wynagrodzeń nauczycieli – nieuwzględniającej wzrostu gospodarczego i wzrostu płac w innych branżach. Ponadto są przeciwni wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisów związanych z oceną pracy, domagają się również między innymi zmiany systemu wynagrodzeń i finansowania oświaty, a także wprowadzenia zapisu w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, który uchroniłby nauczycieli przed świadczeniem nieodpłatnych godzin pracy.

Protest spowodowany jest niezadowoleniem z reformy oświaty. Przede wszystkim niezadowalający jest wynik dotychczasowych negocjacji z MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej). Jak podnosili związkowcy, dialog prowadzony z minister edukacji Anną Zalewską jest pozorowany, a postulaty formułowane przez „Solidarność” dotyczące najważniejszych problemów związanych z oświatą są ignorowane.

– Wiele ludzi liczyło na dobrą zmianę  stwierdził przewodniczący Sekcji Wojciech Książek. –  Niestety ta zmiana ciągle nie jest tym co proponuje „Solidarność”. Wprowadzany wraz z reformą system oceny pracy nauczycieli jest konfliktogenny. 420 gimnazjów w Polsce zostanie zamkniętych. W województwie pomorskim około 40 szkół zostanie zlikwidowanych. Ludzie są już zmęczeni tymi obietnicami bez pokrycia.

W proteście weźmie udział około 300 członków „S” z Regionu Gdańskiego. Do Warszawy pojadą autobusami i busami. Będą to członkowie „S”, pracownicy oświaty z Gdyni, Gdańska, Sopotu, Wejherowa, Brus, Goręczyna, Kolbud, Starogardu Gdańskiego, Kwidzyna, Tczewa oraz wiele innych pomorskich miejscowości.

W obradach Sekcji wzięła udział Małgorzata Bielang, pomorski wicekurator oświaty, która poinformowała zebranych o niektórych problemach, mogących wystąpić w roku szkolnym 2018/2019. Przypomniała, że od 1 września br. obowiązują nowe akty prawne wprowadzone mocą rozporządzenia ministerialnego. Dyskusję wywołało m.in. wprowadzenie nowego systemu ocen pracy nauczycieli oraz rewaloryzacja płac.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę