Gdańsk, ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego

Mamy kolejny – po ulicy bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – wniosek o nadanie nazwy ulicy w Gdańsku. Tym razem Stowarzyszenie Godność wnioskuje do prezydenta Gdańska i przewodniczącego Rady Miasta Gdańska o nadanie ulicy patronatu płk. Ryszarda Kuklińskiego. Poniżej przedstawiamy treść wniosku:

Zdjęcie: Wojciech Milewski

ryszard kuklinski1


Gdańsk, dnia 4 02 2015 r.

Pan Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

Pan Bogdan Oleszek
Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

W dniu 11 lutego mija 11 rocznica śmierci płk Ryszarda Kuklińskiego, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Inicjatorem nadania Mu tego tytułu było Stowarzyszenie Godność. Uroczystość wręczenia Mu tego tytułu odbyła się  3 Maja  w Dworze Artusa. Stowarzyszenie Godność na miarę swoich możliwości stara się upamiętniać postać Pułkownika i jego pobyt w Trójmieście W maju 2008 roku ufundowaliśmy tablicę upamiętniającą nadanie Mu Honorowego Obywatelstwa. Tablicę odsłonił Maciej Płażyński a poświęcił ją ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Chcemy przypomnieć, że delegacja Rady Miasta z prezydentem Pawłem Adamowiczem na czele, ze sztandarem Gdańska uczestniczyła w pogrzebie płk Ryszarda Kuklińskiego na Powązkach w Warszawie

W ubiegłym roku w 10 rocznicę śmierci zorganizowaliśmy wystawę zdjęć z pobytu Pułkownika Trójmieście w maju 1998 r z uroczystości wręczania Mu tytułu  Honorowego Obywatela. W tym roku w niedzielę 15 lutego z naszej inicjatywy zostanie odprawiona msza św. za duszę śp. płk Ryszarda Kuklińskiego i Jego Rodzinę. Na terenie kraju coraz liczniejsze miasta upamiętniają postać  Pułkownika. Inicjatywę budowy pomnika Pułkownika zgłoszono w Nowej Hucie i w Gdyni. W Brukseli otwarto wystawę zdjęć o płk Ryszardzie Kuklińskim. W tej sytuacji Stowarzyszenie Godność uznaje, że Miasto Gdańsk  powinno jednej z ulic naszego miasta nadać nazwę płk Ryszarda Kuklińskiego. Dlatego też zwracamy się do Pana Prezydenta i Pana Przewodniczącego aby nasz wniosek przedstawili Radzie Miasta i zaproponowali odpowiednią ulicę w  nowo budującej się dzielnicy na terenach postoczniowych lub w pobliżu centrum Gdańska w nowo budowanych dzielnicach.

Płk Ryszard Kukliński w pamięci wielu gdańszczan jest bohaterem, bo dobrze zasłużył się wolnej Polsce.

Stanisław Fudakowski, sekretarz
Andrzej Osipów, wiceprezes
Czesław Nowak, prezes

Download PDF
Powrót Drukuj stronę