Gdańscy związkowcy uczcili ofiary stanu wojennego w kościele św. Stanisława Kostki

Nie tylko w Gdańsku i Gdyni, ale również w Warszawie – w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu – uczcili pamięć ofiar stanu wojennego związkowcy z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Zdjęćia: Krzysztof Żmuda

 

W 33 rocznicę wypowiedzenia przez reżim „wojny z narodem”, 13 i 14 grudnia ostatnią w tym roku służbę przy grobie patrona Związku pełniło 9 członków KM NSZZ ,,S” Stoczni Remontowa Shipbuilding oraz 1 (Mirosław Irla) z KZ NSZZ „S” w ZNTK. Związkowcy z Gdańska uczestniczyli również w mszy św. w intencji ofiar stanu wojennego, odprawionej w kościele św. Stanisława Kostki. Proboszcz parafii, w której posługiwał ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Marcin Brzeziński nawiązał w swojej homilii do idei Sierpnia ’80. Podkreślił m.in. że działalność ,,Solidarności” dała Polakom nadzieję, poprzez poczucie wolności słowa i swobodę zrzeszania w niezależne od ówczesnej władzy organizacje społeczno–zawodowe.

– To w obawie przed utratą realnego wpływu ówczesnej władzy na społeczeństwo, które coraz odważniej odradzało się z totalitarnego i partyjnego ucisku, wprowadzono stan wojenny. Takie działania władzy miały zabić nadzieję na wolność i przywrócić podporządkowanie partyjnym strukturom władzy oraz zdławić wszelkie wolnościowe ruchy, w tym „Solidarność”. Pomimo internowania kilkuset działaczy związkowych i wprowadzonych represji nie zdołano zastraszyć i zniewolić większości społeczeństwa – mówił ks. Marcin Brzeziński.

Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki nawiązał również do działalności bł. ks Jerzego Popiełuszki, który głosząc Słowo Boże zachęcał do działań wolnościowych i wskazywał, że nie poprzez odwet, a tylko „dobrem zło można zwyciężyć”. – Ogromny strach przed utratą władzy i nasilone represje doprowadziły do wielu tragicznych zdarzeń, w których zginęło kilkadziesięcioro niewinnych ludzi. Do ofiar stanu wojennego zaliczamy też bł. ks Jerzego Popiełuszkę – dodał ks. Marcin Brzeziński, który podkreślił także rolę i znaczenie ,,Solidarności” w działalności podziemnej , która doprowadziła do upadku władzy komunistycznej i ponownego odzyskania wolności i niepodległości.

Delegacja związkowców z Pomorza, wyróżniająca się m.in. sztandarami, została bardzo mile i ciepło powitana przez parafian i uczestników uroczystości. Upamiętnienie ofiar stanu wojennego w parafii św. Stanisława Kostki zakończyło wyświetlenie na frontonie kościoła zdjęć ofiar komunistycznego reżimu w latach 80., w tym bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Antoniego Browarczyka.

Krzysztof Żmuda

Download PDF
Powrót Drukuj stronę