Gdańscy nauczyciele z „Solidarności” o pobiciu gimnazjalistki

Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się medialnej nagonce na szkoły, z których pochodzą uczniowie uczestniczący w zajściu w gimnazjum na gdańskim Chełmie.

Prezentujemy pełną treść stanowiska.

Stanowisko w związku z wydarzeniami z udziałem gimnazjalistów w Gdańsku

W związku z wydarzeniami związanymi z pobiciem gimnazjalistki w Gdańsku Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec nagonki medialnej na szkoły, z których pochodzą uczniowie uczestniczący w zajściu w dniu 11 maja 2017 roku.

Zwracamy uwagę, że problem agresywnych zachowań wśród młodych ludzi jest poważny i znany polskim szkołom. Stąd podejmują one różne działania, przygotowują procedury, programy profilaktyczno-wychowawcze, by zapobiegać takim sytuacjom.

Trwa w tej chwili kontrola nadzoru pedagogicznego odnośnie tych działań w obu szkołach. Pozwólmy zarówno wizytatorom z Kuratorium Oświaty w Gdańsku jak i dyrektorom, nauczycielom i uczniom dokonać w spokoju analizy tej sytuacji, wyciągnąć wnioski i ustalić ewentualne zalecenia.

Z medialnych doniesień można odnieść wrażenie, że wszystkiemu winna jest szkoła i nauczyciele, tymczasem zabrano pedagogom skuteczne narzędzia wychowawcze. Od lat naruszano równowagę pomiędzy obowiązkami uczniów a ich prawami. Podważany jest autorytet nauczycieli. Szkoła obarczana jest winą za trudności wychowawcze i agresywne zachowania uczniów. Chcemy przypomnieć, że głównie dom i rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Szkoła z nimi współpracuje i ich w tym wspomaga. W przypadku rodzin dysfunkcyjnych pomocą służy też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne instytucje wspomagające.

Nie godzimy się na przerzucanie winy tylko na szkoły, dyrektorów, nauczycieli.

Apelujemy do środków masowego przekazu o rzetelne informowanie, zaprzestanie eskalowania problemu, o nie nakłanianie w nachalny sposób uczniów i rodziców do udzielania komentarzy. Apelujemy, aby nie przeszkadzano w pracy szkół tym bardziej, że w jednej z nich odbywa się egzamin maturalny. Zwracamy się też do osób wypowiadających się w sprawie pobicia gimnazjalistki w Gdańsku, aby nie opierały swoich opinii tylko na niesprawdzonych doniesieniach medialnych.

 

Gdańsk, 18.05.2017 r.

W imieniu Prezydium: Bożena Brauer, przewodnicząca KM

Download PDF
Powrót Drukuj stronę