Fundusz Stypendialny – XIV edycja

Apel o wpłaty na Fundusz Stypendialny – XIV edycja

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Przed nami rozstrzygniecie czternastej  już edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku. W międzyczasie, przed trzema laty, zadania Funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja.

W imieniu Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na jego konto. Informujemy, że środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. Ew. wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel: 308-44-22, tel./fax 305-71-72), email: oswiata@solidarnosc.gda.pl , odnośnie spraw Fundacyjnych: dyrektor p. Renata Tkaczyk: 308-43-47, w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu p. Stefan Gawroński: 308-43-39).

Do tej pory, w XIII edycjach, przyznaliśmy 542 stypendia (jedno stypendium to kwota 1200 zł).  Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas są to wpłaty najczęściej jednorazowe, od 100 zł i więcej). Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl (uwaga: można uzyskać zwrot podatku od uczynionej darowizny – więcej na stronie Fundacji)

Tegoroczny finał – wręczenie stypendiów odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca. Czyli jest także czas na dokonanie wpłat na Fundusz.

Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.

Z wyrazami szacunku:

Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu                           

Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę