Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – prześlij opinie do projektu rozporządzenia

Do 22 czerwca 2017 r. można przesyłać uwagi i opinie do Projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – informuje Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Opinie należy przesyłać na adres mailowy Zespołu Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dpsgda@solidarnosc.org.pl.

Zobacz projekt rozporządzenia

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę