26-27 listopada: Forum pracowników socjalnych

Troska. Umacnianie. Siła – pod takim hasłem odbędzie się w listopadzie drugie już Forum pracowników socjalnych, którego organizatorami są trzy komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” MOPS z Gdańska, Sopotu I Gdyni, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Wykład wprowadzający zatytułowany „Pracownik socjalny – Troska. Umacnianie. Siła wygłosi prof. dr hab. Maria Flis, po którym odbędą się warsztaty dotyczące m.in. roli związków zawodowych w pomocy społecznej, wizerunkowi pracowników socjalnych, bezpieczeństwu pracowników socjalnych. W ramach forum organizatorzy planują prezentacje wystawy fotograficznej zatytułowanej „Moc jest w nas” przedstawiającej pracowników socjalnych w działaniu oraz projekcję filmu „My socjalni”.

W Forum mogą wziąć udział pracownicy socjalni z całej Polski.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkzYByX8kL4xi27AGxCeMSdHcqI5kjOnVa3GHJuDb9gV6Pg/viewform?c=0&w=1

https://www.facebook.com/federacja.socjalnych/

Download PDF
Powrót Drukuj stronę