Finansowanie szkół – konferencja oświatowej „Solidarności”

„Finansowanie szkół – stan obecny i oczekiwania na przyszłość pod kątem wdrożenia standardów edukacyjnych” – to temat konferencji, którą we wtorek 16 kwietnia w Gdańsku organizuje Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Wciąż można zgłosić swój udział – zaproszeniami dysponują terenowe komisje międzyzakładowe pracowników oświaty i wychowania.

Konferencja skierowana jest to członków „Solidarności”, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, dyrektorów placówek oświatowych, radnych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego współpracujących ze strukturami „Solidarności” oświatowej.

Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. na tematy: struktury płac w oświacie, standardów wyposażenia szkół (art. 67 UoSO), standardów stanowiska pracy nauczyciela – (art. 29 Karty Nauczyciela), standardów liczebności uczniów (tzw. klasy uzawodowione itd.).

W trakcie konferencji zaplanowano m.in. wystąpienia Ewy Łowkiel (wiceprezydent Gdyni), Lecha Sprawki (wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów, byłego wiceministra edukacji) oraz Czesława Roczyńskiego (radnego, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie).

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę