Filar Praw Socjalnych proklamowany. Deklaracje czy wreszcie czyny?

17 listopada na szczycie Unii Europejskiej w Goeteborgu, nastąpiła oczekiwana proklamacja Filaru Praw Socjalnych podpisana przez szefów państw i rządów krajów członkowskich UE. Filar to szereg zasad i praw istotnych dla pracowników, w tym do bezpiecznego i dostosowanego do pracownika zatrudnienia, prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia czy prawa do ochrony bhp na wysokim poziomie. Czy i tym razem skończy się na słownych deklaracjach? 

Szczytowi towarzyszył szereg wystąpień i debata. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podsumował ją stwierdzeniem, że od 30 lat uczestniczy w debatach na tematy społeczne a i teraz nie usłyszał niczego nowego, gdyż propozycje, postulaty i pomysły są od lat powtarzane. Eurokrata i były luksemburski polityk doszedł więc do przekonania, iż aby ten szczyt europejski zamienić w sukces, tym razem nie może skończyć się na słowach i za uroczystą proklamacją musi nastąpić realizacja jej zapowiedzi.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) oczekuje, że Europa w końcu przejdzie od cięć wydatków socjalnych do polityki solidarności i promocji praw socjalnych. Najwyższy czas przywrócić europejski model społeczny rozmontowywany podczas dekady oszczędności i postawić solidne fundamenty dla społecznej gospodarki rynkowej, gdzie prawa socjalne nie byłyby przesłaniane przez swobody ekonomiczne.

W przeddzień szczytu europejscy partnerzy społeczni, czyli EKZZ i organizacje pracodawców, wydali oświadczenie, w którym podkreślają znaczenie wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej, konieczność wsparcia dla sprawnych i powszechnych służb publicznych jako istotnej części europejskiego modelu społecznego, promowania układów zbiorowych i dialogu partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym, branżowym i zakładowym, stanowiącego klucz do dobrobytu i sprawiedliwości społecznej w Europie.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę