Felerny prezent od prezydenta miasta

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Gdańsku złożyła do prezydenta Miasta Gdańska wniosek o odwołanie z funkcji Ewy Kamińskiej, zastępcy prezydenta do spraw polityki społecznej.

Związkowcy uważają, że wiceprezydent ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do szkół wadliwej Gdańskiej Platformy Edukacyjnej oraz za brak należytego nadzoru nad rodzinnymi domami dziecka. Poniżej całe uzasadnienie wniosku o odwołanie.

Na skutek promowanych przez Panią Wiceprezydent zmian w edukacji, doszło do wymuszenia na pracownikach administracji szkolnej użytkowania od stycznia 2014 r. Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – produktu niewystarczająco przetestowanego, z wieloma błędami systemowymi. Spowodowało to chaos, pracę ponad siły, bez wytchnienia, bez zapłaconych nadgodzin, w ogromnym stresie wywołanym niedziałaniem systemu. Skutkiem jest niewykonanie kwartalnych sprawozdań finansowych przez większość placówek, przed czym przestrzegaliśmy jeszcze na marcowej Komisji Edukacji. Mimo wielokrotnych próśb o przesunięcie terminu wdrożenia GPE, o zwiększenie liczby szkoleń dla użytkowników, merytorycznych uwag zgłaszanych na spotkaniach i w przekazywanych przez pracowników i przez nas pismach, Pani Wiceprezydent odpowiadała, że jest to prezent dla pracowników gdańskiej oświaty od Pana Prezydenta.

Antypracowniczego nastawienia Pani Wiceprezydent doświadczyli nauczyciele z placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy od stycznia 2014 roku utracili znaczną część zarobków, mimo że przedstawiliśmy możliwości pozytywnego rozwiązania sytuacji.

Nasz sprzeciw budzi również brak nadzoru Pani Ewy Kamińskiej nad rodzinnymi domami dziecka prowadzonymi przez podmioty niepubliczne podległe MOPR oraz zatrudnianie pracowników w pieczy zastępczej bez koniecznych kwalifikacji. Domagamy się sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi, a Pani Ewa Kamińska tego nie gwarantuje. Uważamy, że reorganizacja w Urzędzie Miasta i likwidacja Wydziału Edukacji nie jest drogą do naprawy sytuacji i rozmywa odpowiedzialność za gdańską edukację.

Odwołanie Pani Ewy Kamińskiej będzie, naszym zdaniem, wyciągnięciem konsekwencji wobec osoby, która firmowała GPE i nie przyjmowała do wiadomości żadnych rzeczowych argumentów, zachowując się przy tym w sposób butny i arogancki.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę