Fasadowość dialogu społecznego

Czy naród ma wpływ na decyzje polityków? Pod takim hasłem 24 września w Sali BHP odbyło się kolejne spotkanie dyskusyjne w ramach Forum „Pałac Ślubów” . Wprowadzając do dyskusji prof. Witold Toczyski podkreślił znamienny brak woli przedstawicieli władzy do stałych konsultacji ze społeczeństwem swoich decyzji – poprzestają oni najczęściej na akcie wyborczym. Dzieje się tak także – zdaniem prof.Toczyskiego – na szczeblu władz samorządowych – jako przykład podał brak konsultacji w Gdyni w przypadku budowy dwóch nadmorskich wieżowców zmieniających architekturę miasta, a w Gdańsku – w sprawie przywrócenia napisu im. Lenina nad drugą bramą gdańskiej stoczni.

Jacek Rybicki, członek Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność”, podkreślił fasadowość nie tylko konsultacji czy dialogu, ale także samego aktu wyborczego. Zwrócił uwagę na ostatnie przykłady – zupełne zlekceważenie przez władze wniosku o referendum w sprawie wieku emerytalnego podpisanego przez dwa miliony obywateli czy też pozorne konsultacje w ramach instytucji dialogu społecznego. Rybicki przedstawił trzy warunki zmiany tej sytuacji – po pierwsze zmiany prawne, które zmuszałyby władze do rzeczywistego dialogu, np. poprzez obligatoryjne referendum, jeżeli jest wsparte przez odpowiednią ilość osób oraz zgodne z odpowiednią ustawą i konstytucją, po drugie – wzrost aktywności społecznej. Społeczeństwem podzielonym i niezorganizowanym łatwiej manipulować – argumentował Rybicki, dodając trzeci warunek – oparcie tego na systemie wartości, bez którego – jak powiedział Jan Paweł II – każda demokracja może się zamienić w jawny czy ukryty totalitaryzm.

W dyskusji wzięli udział także marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk i lider organizacji pozarządowych, socjolog Jakub Wygnański. Ten ostatni, krytycznie odnosząc się do obecnego stanu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wezwał do „nowego początku”, który może porwać miliony. Korespondowało to ze słowami prof. Toczyskiego, który powiedział, że każda władza, osiągając niemal absolutny monopol – musi upaść. Dlatego dziś już musimy myśleć, co dalej.

Dyskusję, którą moderował dyrektor Radia Plus Adam Hlebowicz, można było obejrzeć w telewizji internetowej Pomorska TV.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę