FAMOS już po wyborach

Kolejne organizacje zakładowe przeprowadzają wybory na kadencję 2014–2018. 10 grudnia nowe władze wybrała NSZZ „Solidarność” w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS sp. z o.o., jedna z organizacji zakładowych o największym uzwiązkowieniu w naszym regionie. Przewodniczącym został ponownie Benedykt Kerlin.

Zdjęcia: Małgorzata Kuźma


Do przyzakładowej stołówki na zebranie wyborcze oprócz 62 delegatów reprezentujących 344 członków związku (80 proc. załogi), przybyli zaproszeni goście: Piotr Soyka prezes Zarządu Remontowa Holding S.A, Ireneusz Karaśkiewicz prezes Zarządu FAMOS, Krzysztof Dośla przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Mirosław Piórek przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowa im. Józefa Piłsudskiego SA. Regionalną Komisje Wyborczą reprezentował Krzysztof Żmuda, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Remotowa Shpbuilding SA.

Wyborcze spotkanie rozpoczęło sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej za 2013 rok, który przedstawił przewodniczący Benedykt Kerlin. Reprezentowanie członków związku wobec pracodawcy, obrona miejsc pracy członków związku, a także praw pracowniczych i interwencje w przypadkach konfliktów z pracodawcą to główne zadania realizowane przez Komisję Zakładową w FAMOS–ie. Członkowie związku mają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Związek, w tym w szkoleniach językowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Organizacja związkowa prowadzi także szeroką działalność socjalną, między innymi organizuje wyjazdy pielgrzymkowe, wycieczki, imprezy dla dzieci itp. Związkowcy z starogardzkiej fabryki biorą aktywny udział w manifestacjach organizowanych przez NSZZ „Solidarność”.

Po sprawozdaniu przewodniczącego KZ głos zabrali zaproszeni goście. – Fundamentem dobrego działania każdego przedsiębiorstwa jest wewnętrzny dialog pracodawcy i pracowników. Stąd tak ważne są częste spotkania i wymiana informacji – mówił Ireneusz Karaśkiewicz prezes Zarządu FAMOS, który przedstawił także plany przedsiębiorstwa na nowy rok. To co zdaniem prezesa Karaśkiewicza jest najważniejsze to wprowadzanie nowych produktów i efektywna ich sprzedaż. Do kondycji zakładu nawiązał w swoim wystąpieniu również Piotr Soyka prezes Zarządu Remontowa Holding S.A, którego częścią jest starogardzki FAMOS.

– Do waszego przedsiębiorstwa podchodzę z głębokim sentymentem. To jakby moje dziecko. Dlatego zawsze z dużym zainteresowaniem śledzę, to co się tu dzieje – mówił Piotr Soyka, który życzył pracownikom FAMOS–u takich efektów jakie ma Remontowa Holding S.A. w tym roku. Zapewnił on również, że Holding będzie wspierał działania zmierzające do poprawy wyników starogardzkiej Fabryki. Wspomniał on również o swoich związkach z „Solidarnością”, kiedy to był jedynym dyrektorem w stoczni należącym do NSZZ „Solidarność”, jak i późniejszych kontaktach, już po prywatyzacji zakładu. – Zawsze ceniłem ludzi, którzy mają swoje zdanie, a takim jest właśnie Mirosław Piórek przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Remontowa – mówił Piotr Soyka.

O sytuacji polskich pracowników, między innymi o rosnącym bezrobociu, także tym ukrytym, rozprzestrzeniającej się pladze umów śmieciowych, wszechobecnej korupcji, braku polityki przemysłowej państwa mówił Krzysztof Dośla przewodniczący Regionu Gdańskiego. Przedstawił on również działania związku podejmowane przez struktury regionalne i krajowe.

Przewodniczący gdańskiej „Solidarności” podziękował związkowcom ze starogardzkiej fabryki za ich zaangażowanie w ogólnozwiązkowe akcje.

Część wyborczą zebrania rozpoczął wybory przewodniczącego Komisji Zakładowej, w wyniku których ponownie szefem „Solidarności” w FAMOS-ie został Benedykt Kerlin. Jego kandydaturę poparło 59 na 62 głosujących delegatów. Wybrano również 16 członków Komisji Zakładowej oraz czteroosobową Komisję Rewizyjną.

mk

Download PDF
Powrót Drukuj stronę