Eurostat: bezrobocie w Polsce na poziomie 4,7 proc.

Stopa bezrobocia w sierpniu 2017 r. w krajach Unii Europejskiej wyniosła 7,6 proc. W Polsce była ona na poziomie 4,7 proc., a to oznacza szóste miejsce w UE – podał Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, stosujący przy jej wyliczeniu metodę BAEL. Najwyższe bezrobocie jest w Grecji, a najniższe w Czechach.  

W sierpniu stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 4,7 proc., wobec 4,8 proc. w lipcu. To najlepszy wynik od naszej akcesji do UE i szósty wśród państw unijnych. Liczba bezrobotnych w Polsce wg. Eurostatu określana przy pomocy metody BAEL wyniosła 812 tys. osób w sierpniu wobec 834 tys. miesiąc wcześniej.

Dla porównania rok temu było to 1,102 mln osób bezrobotnych, co przekładało się na stopę bezrobocia w wysokości 6,4 proc.

Z kolei stopa bezrobocia w krajach strefy euro w sierpniu br., po uwzględnieniu czynników sezonowych, jak podał Eurostat, wyniosła 9,1 proc., a przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach UE wyniosła 7,6 proc. Najwyższa była w Hiszpanii 17,1 proc., najniższa w Czechach : 2,9 proc. W Niemczech wyniosła 3,6 proc., na Malcie 4,2 proc., na Węgrzech 4,3 proc. (dane za lipiec br.), a w Holandii 4,7 proc.

Najwyższe bezrobocie doskwiera Grekom (21,2 proc.). W Hiszpanii jest na poziomie 17,1 proc., a w Italii: 11,2 proc.

Stopa bezrobocia spadła latem br. w 27 państwach UE, bez zmian pozostała w Finlandii.

Statystyki bezrobocia publikowane przez Eurostat pochodzą z badań ankietowych zgodnych z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W badaniach aktywności zawodowej (BAEL) Eurostat mierzy tzw. zharmonizowaną stopę bezrobocia, czyli procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni, w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Dlatego też statystyki bezrobotnych według BAEL są wyraźnie niższe od wyników podawanych przez GUS i ministerstwo pracy, które publikują liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, także tych, którzy nie są zainteresowani podjęciem pracy lub pracują „na czarno”.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia br. 7 proc.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę