Europejskie Rady Zakładowe jako narzędzie wsparcia

W dniach 2–3 lutego 2016 r. w Gdańsku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu „Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie międzynarodowej Grupy Sterującej, którą tworzą eksperci EKZZ oraz związków zawodowych z Włoch (CISL), Chorwacji (NHS), Rumunii (FSC), Wielkiej Brytanii (Unite the Union) i NSZZ „Solidarność. W skład grupy sterującej wchodzi także ekspert S. Partner – firmy grupy Syndex, odpowiadający za część szkoleniową projektu oraz menedżer projektu – zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Jerzy Jaworski.

Spotkanie służyło wymianie informacji i dobrych praktyk na temat stosunków przemysłowych, funkcjonowania ERZ i TCA między ekspertami z Włoch, Rumunii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii i Polski, a także przedstawienie stanowiska ETUC w sprawie ram prawnych dla TCA (w tym zasad podpisywania TCA przez europejskie federacje branżowe),  naczenia jakości kanału przepływu informacji między ERZ a federacjami branżowymi i organizacjami pracodawców oraz roli tego projektu w propagowaniu TCA wśród członków ERZ. W czasie tego spotkania wypracowano ustalenia dotyczące przygotowania działań prowadzących do zbierania studium przypadków, mających na celu zbadanie wykorzystania TCA w praktyce przez lokalne związki zawodowe i jego wpływ na pracowników konkretnego przedsiębiorstwa stanowiącego część korporacji ponadnarodowej. Eksperci rozważali również rozszerzenie tematyki raportu o obszar dotyczący International Framework Agreement  (IFA) oraz podwykonawców zatrudnianych w ramach danego koncernu, a także uwzględnienie praw pracowników delegowanych i migracyjnych w TCA.

Kolejne międzynarodowe spotkanie ekspertów projektu zaplanowano pod koniec  września 2016 w Polsce

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę