Europejski Filar Praw Socjalnych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, której NSZZ „S” jest afiliantem, prowadzi kampanię na rzecz przyjęcia Europejskiego Filara Praw Socjalnych. Deklaracja dotycząca owego filaru ma być przyjęta 17 listopada przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską, podczas Szczytu Społecznego.

Wszystko zaczęło się od wypowiedzi szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claudea Junckera sprzed dwóch lat: – musimy zintensyfikować nasze działania na rzecz uczciwego i prawdziwie europejskiego rynku pracy. W ramach tych działań będę chciał stworzyć Europejski Filar Praw Socjalnych.

Filar powinien brać pod uwagę zmieniające się realia europejskich społeczeństw i świata pracy. W Goeteborgu ma być przyjęty dokument składający się z trzech części:

•    równe szanse i dostęp do zatrudnienia
•    uczciwe i sprawiedliwe warunki pracy
•    ochrona socjalna i integracja społeczna.

W kampanię EKZZ wpisuje się zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” konferencja (odbyła się 17 października), a dotycząca branżowych, sektorowych i ponadnarodowych układów zbiorowych pracy.

- Cała zachodnia Europa wie, że układy zbiorowe pracy to pracownicza konstytucja. Tam układy zbiorowe to standard. Tylko u nas pracodawcy uważają, że układy zbiorowe są XIX-wiecznym archaizmem – mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda.
(mig)

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę