Europejski Filar Praw Socjalnych

Proces integracji państw członkowskich Unii Europejskiej wiąże się nie tylko z korzyściami gospodarczymi, ale również z lepszym życiem zawodowym i osobistym, inaczej mówiąc wprowadza standardy socjalne obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich. Właśnie dlatego, aby zlikwidować różnice socjalne wszyscy członkowie UE przystąpili do Europejskiego filaru praw socjalnych. W Polsce głównym orędownikiem przystąpienia do EFPS była „Solidarność”. Dokument został podpisany przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Europejską w listopadzie ubiegłego roku podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu (Szwecja).

Podstawowymi założeniami Filaru są: równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i integracja społeczna. Chodzi o to, aby każdy mieszkaniec UE miał możliwość kształcenia i uczenia się przez całe życie, przekwalifikowywania się, a także uczestniczenia w życiu społecznym i to na podobnym poziomie we wszystkich regionach Unii. Aby każdy miał dostęp do rynku pracy, aby pracownicy byli jednakowo traktowani, aby mieli dostęp do ochrony socjalnej i szkoleń. Wiąże się to również ze sprawiedliwym wynagrodzeniem zapewniającym przyzwoity poziom życia. Muszą być więc płace minimalne zaspakajające potrzeby pracownika. Ważny jest w tym dialog społeczny i społeczne zaangażowanie pracowników, zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a także wysoki poziom ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Do tego dochodzi cały pakiet ochrony socjalnej, na który składają się: opieka nad dziećmi, świadczenia dla bezrobotnych, minimalny dochód, świadczenia emerytalne i renty, służba zdrowia, integracja osób niepełnosprawnych, mieszkalnictwo i inne.

W Polsce większość tych założeń jest realizowana i dostosowywana do przyjętych standardów unijnych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę