Europejczycy chcą pracy!

Słońce, ciepło, pyszna kuchnia – czego chcieć więcej? Pracy. Mieszkańcy Grecy i Hiszpanii, gdzie panuje największe bezrobocie na Starym Kontynencie, są najmniej zadowolonymi z życia Europejczykami. Według raportu „How’s Life 2013” Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), przywołanego przez portal Stefczyk.info, w krajach południa Europy liczba osób zadowolonych z życia spadła od 2007 r. od 10 proc. (Włochy) do 12 proc. (Hiszpania) i 20 proc. (Grecja). To m.in. na tej podstawie OECD uznała, że najważniejszym z 11 branych pod uwagę w badaniu czynników decydujących o poziomie zadowolenia z życia (m.in. warunki materialne, zdrowie, stan środowiska, dochody, najważniejszym jest posiadanie pracy.

Do państw o największym poziomie zadowolenia z życia tradycyjnie należą państwa skandynawskie i anglosaskie – Australia, Kanada, Dania, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Stany Zjednoczone. Polska znalazła się w grupie krajów o średnim poziomie zadowolenia, razem z m.in. Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Austrią, Finlandią, Słowacją i Czechami.

W grupie państw o najmniejszym stopniu dobrobytu i zadowolenia, obok wspomnianych Grecji i Hiszpanii, znalazły się Chile, Estonia, Węgry, Portugalia, Turcja i Meksyk.

Wraz ze spadkiem życiowej satysfakcji mieszkańców Starego Kontynentu niemal we wszystkich krajach spadło zaufanie do ekip rządzących. Średnie europejskie poparcie dla władz wyniosło jedynie 40 proc. i było najniższe od 2006 r.

– To sygnał alarmowy, który zwraca uwagę na to, że potrzeby ludzi powinny być głównym celem polityki – podsumował wyniki raportu „How’s Life 2013” sekretarz generalny OECD Angel Gurría.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę