Etiuda strajkowa

Zobacz i posłuchaj: etiuda strajkowa z sierpnia 1980 roku. Zdjęcia (w większości niepublikowane) pochodzą z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarrność”. Utwór „Ballada strajkowa” wykonany jest przez barda „Solidarności” – Zbyszka Stefańskiego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę