Etat w prezencie od starosty

Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy osobę poniżej 30. roku życia, będzie mógł przez rok otrzymywać zwrot kosztów do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zwrot obejmie również składki na ubezpieczenie społeczne.

Nowe narzędzie walki z wysokim bezrobociem wśród osób młodych stworzyła ustawa z 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najważniejszym warunkiem, który będzie musiał spełnić pracodawca, żeby otrzymać refundację, będzie utrzymanie pracownika w zatrudnieniu na cały etat przez kolejne 12 miesięcy. Jeśli firma rozwiąże umowę o pracę, będzie musiała zwrócić wypłacone przez starostę środki, ale jeśli uczyni to skierowany na podstawie ustawy bezrobotny, na jego miejsce przyjdzie inna osoba. Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, starostowie będą mogli podpisywać z pracodawcami umowy o refundację w latach 2016-2017. Część zawartych umów może trwać jeszcze w 2018 roku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę