Emerytura co najmniej 1000 złotych

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy emerytalnej w części dotyczący wzrostu minimalnej emerytury i renty.

Najniższa emerytura z dotychczasowych 892,56 zł ma wzrosnąć od marca 2017 r. do 1000 zł. Przy rentach z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie to podwyżka z 676,75 zł do 750 zł, a przy rentach socjalnych z 741,35 zł do kwoty 840 zł.

Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w resorcie pracy poinformował, że z podwyższenia świadczeń skorzysta ok. 800 tys. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS i 350 tys. z systemu rolniczego.

Wzrosną renty socjalne, czyli 285 tys. osób otrzyma wyższe świadczenia. Zieleniecki podkreślił, że w nowelizacji określona będzie też minimalna kwota podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych o 10 zł. Skorzysta na tym 2,1 mln osób otrzymujących świadczenia z ZUS i prawie wszyscy w rolniczym systemie ubezpieczeń – 1,1 mln z 1,2 mln otrzymujących świadczenia z KRUS.
1 marca 2017 r. zostanie przeprowadzona coroczna waloryzacja świadczeń. Na ten cel w budżecie zaplanowano 1,4 mld zł.

Przypomnijmy, że rząd proponuje by w marcu 2017 roku w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego (w tym rolników), zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione o wskaźnik wynoszący 100,73 proc – zapowiedziała w połowie września br. Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podwyżkę można wyliczyć mnożąc dotychczasową wysokość emerytury przez 1,0073. Jeśli ktoś np. otrzymuje 1500 zł emerytury, czyli po waloryzacji otrzyma 1510,95 zł.

Z kolei minimalna gwarantowana podwyżka, którą zostaną objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przewyższają kwoty 1369,86 zł to 10 zł.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę