Emeryci ze Stoczni Gdańskiej po wyborach

18 stycznia odbyły się wybory na kolejną kadencję Koła Emerytów i Rencistów Stoczni Gdańskiej. Ponownie wybrano Franciszka Jankowskiego, który funkcję tę pełni już od 25 lat. Członkami zarządu zostali: Jan Gąska, Jerzy Jaroszek, Danuta Jasińska, Danuta Kruszyńska, Władysława Kowalewski oraz Marian Stysiak.

Zdjęcia: Paweł Glanert
Download PDF
Powrót Drukuj stronę