Emeryci „na plus” otrzymują jednorazowe świadczenie od dzisiaj

Jak informuje ZUS 29 kwietnia br. – tego dnia pierwsi świadczeniobiorcy otrzymają swoją emeryturę lub rentę wraz z „trzynastką”. Kolejne wypłaty nastąpią 30 kwietnia br. 

Dzięki jednorazowemu świadczeniu pieniężnemu zostanie wypłacone netto 888,25 zł dodatku, który otrzyma każdy z 9,8 mln emerytów i rencistów. Wypłata ma nastąpić z automatu przy okazji przelewu emerytury lub renty. W zależności od wyboru sposobu wypłat przyniesie ją listonosz lub wpłynie ona na konto.

Większość kosztu operacji (10,8 mld zł) zostanie sfinansowane z bieżących wpływów ZUS (8,5 mld zł) i z KRUS (1,2 mld zł). 111 mln zł trafi nań z Funduszu Pracy, 29 mln zł. z Funduszu Emerytur Pomostowych, a 818 mln zł to jest dotacja z budżetu państwa.

Specustawa o dodatkowym świadczeniu nie stanowi systemowej propozycji poprawy sytuacji osób starszych.

Aby otrzymać „Emeryturę plus” nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatkowe świadczenie dostaną osoby, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. będą miały ustalone prawo do emerytur i rent, pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. Dotyczy to zarówno świadczeń w systemie powszechnym, emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających „Mama 4 plus”.

Ponieważ pierwszy majowy termin wypłaty świadczeń przypada na dzień wolny Święto Pracy to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował, że emeryci i renciści dostaną pieniądze wcześniej. Dotyczy to zatem i tzw. trzynastych emerytur.

ZUS przelewy bankowe będzie realizował w zdecydowanej większości 30 kwietnia br., natomiast poczta otrzyma pieniądze 26 kwietnia br.

Ci, którzy emeryturę lub rentę dostają 6 dnia miesiąca, mogą się spodziewać przelewu 2 maja, zaś poczta pieniądze do domów będzie dostarczała od 29 kwietnia.

„Trzynastą emeryturę” dostaną też osoby, które obecnie pobierają świadczenie niższe niż minimalna emerytura.

Kwota świadczenie dla wszystkich będzie taka sama i wyniesie 1100 zł brutto – czyli tyle ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. Po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne, emeryt otrzyma „na rękę” najczęściej 888,25 zł.

Jak informuje nas Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w woj. pomorskim dodatkowe świadczenie wypłacane przez ZUS trafi do 480 tys. osób, ok. 338 tys. to emeryci a 134 tys. renciści, w tym ok. 15 tys. renciści socjalni. Otrzyma ją także ok. 3,8 tys. matek, które korzystają z programu „Mama 4 plus”. Również KRUS będzie wypłacał ją emerytowanym rolnikom.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę