Elżbieta Pacuła nie żyje

Szczęśliwych, kojących,
przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą samym,
pełnych życia i miłości…

elzbieta_pacula

To ostatnie słowa skierowane do nas przez Elżbietę z okazji  ostatnich Świąt.
Kolejnych już nie doczekała.

Elżbieta Pacuła odeszła 7 marca, po długotrwałej chorobie.
Przyjęliśmy tę wiadomość z ogromnym żalem i bólem. Oczekiwaliśmy spełnienia nadziei na lepszy nowy rok, która niestety się nie spełniła.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym.

Koleżanki i Koledzy
z NSZZ „Solidarność’
Pracowników Telekomunikacji

Uroczystość  żałobna: Msza Święta i i pogrzeb rozpoczną się w dniu 11 marca (piątek) o godz. 13.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Elżbieta Pacuła w 1980 r. współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji we Wrocławiu, wchodząc w skład prezydium Komisji Zakładowej. W stanie wojennym kontynuowała aktywność związkową organizując działalność wspierającą pracowników i członków Związku w WUT Wrocław. Kolportowała prasę podziemną, uczestniczyła w protestach organizowanych przez Solidarność. Za swoją działalność internowana w Darłówku w okresie od 29 października do 4 grudnia 1982 r.

W czerwcu 1989 r. współtworzyła struktury reaktywowanego NSZZ Solidarność
w PPTiT – w Telekomunikacji i Poczcie Polskiej, wchodząc  skład Prezydium Sekcji Łączności. Po powstaniu Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji w 1991 r. przewodnicząca do chwili obecnej. W latach 1998-2002 przewodniczyła Krajowemu Sekretariatowi Łączności, będą jednocześnie członkiem  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a w kolejnych latach delegatem na Zjazd Krajowy.

Aktywnie kierowała Związkiem w okresie przemian własnościowych w Telekomunikacji Polskiej, doprowadzając m.in. do znacznego wzrostu wynagrodzeń w latach 1993 -2000, zawarcia w 1998 r. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i podpisania Pakietu Socjalnego w 2000 r. oraz utworzenia  Pracowniczego Programu Emerytalnego w Telekomunikacji Polskiej  w 2001 r. i Orange Customer Service w 2011 r. Współpracowała z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami związkowymi w ramach UNI (PTTI) oraz w kontaktach bezpośrednich ze związkami m.in. we Francji, Niemczech, Danii, Norwegii.

W kolejnych trudnych latach związanych z reorganizacja i restrukturyzacją przedsiębiorstwa, prowadziła na czele Sekcji Krajowej i utworzonej w 2004 r. Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji, trudny dialog z pracodawcą. W tym czasie Związek prowadził liczne akcje protestacyjne, których kulminacją był protest głodowy w 2005 r.

Efektem dialogu prowadzonego z pracodawcą są  m.in. zawarte umowy społecznej oraz układy zbiorowe pracy w spółkach Grupy Orange Polska.

O momentu reaktywowania w 1989 r. NSZZ „Solidarność” organizowała Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Pozostanie na zawsze naszej pamięci.

Sekcja Krajowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę