Elektroniczna legitymacja członkowska

Już ponad 150 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową. W Regionie Gdańskim ma ją już około 12 tysięcy członków Związku. Od ponad roku posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także z 10-procentowej zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”.

 

Dodatkową ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” przygotował także Bank Pekao S.A. O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, należy w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną, w tym celu trzeba zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej.

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” można pobrać tutaj. Należy go wypełnić, podpisać i przekazać do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje.

 

Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”

28 czerwca 2019 r. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Paweł Surówka, prezes PZU, oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A., podpisali porozumienie, dzięki któremu członkowie „Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do programu, wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać?

zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,

właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,

zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,

z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?

PZU Auto: AC, OC, NNW Max,

PZU Dom,

PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne,

PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika,

PZU Wojażer.

Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze.

 

Pekao S.A.

Również Pekao S.A. przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, zarówno dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ „Solidarność” w placówce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Poza przedstawioną ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi prawnej, możliwości sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips.

Szczegółowa oferta dostępna jest pod adresem: klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc

 

LOTOS

29 sierpnia 2018 r. Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, i Wojciech Weiss, prezes spółki LOTOS Paliwa, podpisali porozumienie o współpracy. Dzięki temu związkowcy oraz ich rodziny korzystające z elektronicznej legitymacji członkowskiej otrzymują zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

– Dotychczasowa współpraca „Solidarności” z LOTOSEM przynosi dobre efekty. Warto rozszerzać ją na wszystkich członków Związku. Dlatego cieszę się z umowy i mam nadzieję na dalsze jej rozszerzanie – powiedział Piotr Duda.

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych kart otrzymują rabaty: 10 groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), Gaz LPG: 7 groszy/litr, a także 10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową zniżkę na usługi myjni.

Dla osób, które są już w posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej LOTOS BIZNES, organizacja związkowa winna zebrać papierowe wnioski chętnych z danymi: imię i nazwisko, numer legitymacji członkowskiej elektronicznej plastikowej i nazwa organizacji związkowej. Należy również wypełnić załącznik nr 2 do umowy. (Każdy indywidualnie musi wpisać: nr ewidencyjny uczestnika tożsamy z numerem legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz podpisać się dwa razy u dołu załącznika). Nie wypełniamy rubryki ORGANIZATOR.

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produktów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator/nagrody.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę