„Ekologia rodziny” – konferencja nt. polityki prorodzinnej już w sobotę w Gdańsku

„Ekologia rodziny” – to tytuł konferencji poświęconej szeroko rozumianej polityce prorodzinnej i sytuacji rodzin w Polsce, która odbędzie się w sobotę 15 października w Sali Posiedzeń Senatu im. Janusza Sokołowskiego w Gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Wśród prelegentów spotkania znajdują się m.in. prof. dr hab. Franciszek Makurat, psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Sportu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i przewodniczący międzyzakładowej „S” na Uniwersytecie Gdańskim; Antoni Szymański, senator RP, socjolog i kurator sądowy, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz prof. dr hab. Marcin Zieleniecki, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wieloletni ekspert Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Ekologia_rodziny

 

Organizatorami konferencji Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska,
Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddział w Gdańsku,
Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański,
prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Zarejestruj swój udział w konferencji

Download PDF
Powrót Drukuj stronę